Čo je metóda Scrum?

Čo je metóda Scrum?

Scrum je súčasťou agilného riadenia projektov so zameraním na flexibilitu a prispôsobivosť. Scrum vznikol ako metóda riadenia projektov používaná softvérovými tímami. V súčasnosti však môže byť Scrum využívaný na akýkoľvek projekt v akejkoľvek organizácii, akýmkoľvek oddelením, či už ide o predaj, marketing alebo financie.

Rozsiahle plánovacie rozvrhy na začiatku projektu sú nahradené prispôsobiteľnými plánmi. Tie spojené s rýchlou a efektívnou tímovou komunikáciou podporujú váš Scrum tím. Pre projekty sú kľúčovými prvkami maximálna flexibilita, dynamika a denné stretnutia, v ktorých všetci členovia tímu zosúladia svoje oblasti zodpovednosti.

Zameranie na tím a vizuálny manažment sleduje aj metodológia agile. Viac si môžete prečítať v článku Pre organizácie, ktoré chcú byť rýchle, inteligentné a flexibilné. S tým súvisí aj Lean prístup, o ktorom je článok Lean – predstavenie lepšieho toku vašej organizácie.

Denné stand-up stretnutia a bleskové plánovanie

Denné stand-up stretnutia a bleskové plánovanie

Každodenné stand-up stretnutie trvá maximálne 15 minút a umožňuje vášmu Scrum tímu usporiadať úlohy a nastaviť plán na ďalších 24 hodín.

Členovia tímu pristupujú k tomuto plánovaniu tým, že najprv riešia tri kľúčové otázky:

1. Čo užitočné som urobil včera, aby sa vývojový tím priblížil k stanovenému šprintérskemu cieľu?

2. Čo chcem urobiť dnes, aby sa vývojový tím priblížil k stanovenému šprintérskemu cieľu?

3. Vidím nejaké prekážky, ktoré bránia mne alebo vývojovému tímu v priblížení sa k stanovenému šprintérskemu cieľu?

Konečným cieľom je dosiahnuť šprintérsky cieľ. Šprintérsky cieľ je konkrétny výsledok projektu, ktorý sa má dosiahnuť v krátkom čase, napríklad 2 týždne. Tento časový rámec sa nazýva "šprint".

Scrum tabuľa

Scrum tabuľa

Hnedý papier alebo tabuľa sa dá ľahko premeniť na vašu perfektnú Scrum tabuľu. Scrum tabuľa je ideálnym projektovým nástrojom pre Scrum tímy. Vizualizuje celý proces Scrum projektu, čo umožňuje robiť komplexné závislosti viditeľné pre všetkých. Navyše dynamické projektové kroky pre každého člena tímu môžu byť vizualizované v reálnom čase.

Ako vyzerá Scrum tabuľa?

Neexistuje štandardné usporiadanie Scrum tabule. Každá tabuľa je iná. Experimentujte s rôznymi usporiadaniami, aby ste našli tabuľu, ktorá najlepšie podporí vizualizáciu pre váš tím.

Počúvajte spätnú väzbu tímu a upravujte usporiadanie, pokiaľ to, ktoré ste zvolili, nefunguje. Medzi produkty, ktoré vás v tom môžu podporovať, patria rozdeľovacia páska (na vytváranie stĺpcov) a nasucho zmazateľné popisovače (pre písanie hlavičiek).

Scrum riešenia

Inšpirujte sa a objavte viac produktov pre vizuálnu kominukáciu značky Legamaster

Chcete vedieť viac o Scrum produktoch?