Tlačové správy

31. 12. 2021

Zlúčenie spoločnosti Officedepot s.r.o. a Lamitec, spol. s r.o.viac

30. 11. 2020

Oznámenie o zmene sídla spoločnostiviac

15. 12. 2014

Zlúčenie spoločností Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. a Lamitec, spol. s r. o.viac

4. 2. 2014

PBS Holding AG získava väčšinový podiel v spoločnosti, Lamitec spol. s r. o.viac