Pre organizácie, ktoré chcú byť rýchle, inteligentné a flexibilné

Pre organizácie, ktoré chcú byť rýchle, inteligentné a flexibilné

Agilný projektový manažment je ideálnym riešením pre každú organizáciu, ktorá sa snaží o flexibilnejšie fungovanie. Umožňuje rýchlo reagovať na zmeny. Prináša výhody nielen z hľadiska zlepšenia procesov a riadenia projektov, ale aj prostredníctvom podpory jasného rozdelenia úloh a tímovej spolupráce.

Zamerajte sa na tím, jeho úsilie a výsledky

Zamerajte sa na tím, jeho úsilie a výsledky

Tím, ktorý realizuje projekt pomocou agilnej metódy, nepostupuje iba podľa pokynov. Očakáva, že okolnosti sa počas rozvíjania projektu môžu zmeniť. Výsledkom je, že sa žiadna zmena neobjaví ako nepríjemné prekvapenie.

Tím je schopný reagovať flexibilne, bez toho aby to stálo čas alebo peniaze. Agilný prístup znamená pracovať cyklicky a na krátkych zasadnutiach.Rastúca popularita agilných pracovných metód viedla k nárastu dopytu po inteligentných nástrojoch, ktoré umožňujú a uľahčujú agilné schôdze profesionálnym spôsobom.

 

Agilná kancelária posiela informácie pomocou vizualizácie. Vizualizácia podporuje aktivity agilného tímu, školiteľa, projektového manažéra alebo Scrum špecialistu tým, že poskytuje kompletný prehľad o úlohách, stave a povinnostiach.

Tabuľa - dokonalý partner pre všetky agilné tímy

Tabuľa - dokonalý partner pre všetky agilné tímy

Každá klasická alebo sklenená tabuľa sa môže premeniť na prispôsobenú agilnú tabuľu pomocou popisovačov, rozdeľovacej pásky alebo magnetov, čo umožní prispôsobiť a rozdeliť prezentačnú plochu tak, ako je to potrebné.

Napríklad Magic Chart: prepisovateľné, samolepiace bloky sa môžu použiť na presun úloh z kolónky „Spraviť“ do kolónok „Rozrobené“, „Hotové“ alebo „Pozastavené“. Ideálne riešenie pre vizualizáciu pokroku v projektoch.

Nechajte sa inšpirovať a objavte vizuálne riešenia Legamaster!

Sada Agile - rýchla, jednoduchá a flexibilná

Rastúca popularita agilných pracovných metód viedla k nárastu dopytu po nástrojoch, ktoré umožňujú a zjednodušujú agilné stretnutia profesionálnym spôsobom. Patrí k nim úspešná rada Magic chart, hnedý workshop papier, mobilné riešenia pre tabule a kompletná ponuka pomôcok na tabuľu.

 

Inšpirujte sa a objavte viac produktov pre vizuálnu komunikáciu značky Legamaster

Chcete vedieť viac o Agile produktoch?