Náhradné plnenie

povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím

Zamestnávate viac ako 20 zamestnancov?

Ak áno, tak pre vás platí povinnosť zamestnávať aj občana so zdravotným postihnutím ( ZŤP ) 
 

V prípade, že nemáte zamestnanca so zníženou pracovnou schopnosťou, máte na výber dve možnosti:  


1.         zaplatiť odvod štátu za nesplnenie si tejto povinnosti a to vo výške 1 540 €   

            za rok 2023 za každého nezamestnaného človeka ZŤP 

 

2.         nakúpiť , zadať zákazku v hodnote 1 369 € za rok 2023 za každého nezamestnaného človeka 

            so zdravotným postihnutím, zo spoločnosti, ktorá je držiteľom štatútu  chránenej dielne a zamestnáva 

            občanov so zdravotným postihnutím a spĺňa podmienky Zákona o službách zamestnanosti.       

 

Spoločnosť Lamitec má štatút chránenej dielne a preto ak Vám vzniká povinnosť odvodu podľa zákona č. 5/2004 Z.Z. môžete si ju splniť nákupom tovaru u nás. Za Váš nákup Vám vystavíme zákonom stanovené potvrdenie, ktorým sa preukážete Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V nasledujúcom formulári si môžete overiť Vašu odvodovú povinnosť.


 Tu si môžete vypočítať svoje náhradné plnenie:

Kalkulačka náhradného plnenia

Výhody nákupu cez našu chránenú dielňu:

nahradne_plnenie_uspora_2023

1. Nákupom tovaru alebo služby získate pre Vašu spoločnosť potvrdenie, 

ktorým si znížite odvodovú povinnosť. 

I. Pri štandardných tovaroch katalógových a nekatalógových položkách, objednávaných cez e-shop 

(Ako napríklad - Kancelárske stoličky a nábytok, Tonery, Tabule, Kancelársky papier a kancelárske potreby)  

alebo ochrániť naše prírodné zdroje a nakúpiť  ekologické kancelárske potreby )sa podľa príslušnej platnej 

legislatívy uplatňuje náhradné plnenie vo výške 10 % z objemu faktúr za príslušný kalendárny rok. 

 

TU si môžte nakúpit v náhradnom plnení vo výške 10 %.❱

 

II. Pri všetkých položkách s komplimentkou, darčekových balíčkoch, brandovaných tovaroch, tlačovinách 

a tlačivách s Vašim logom, reklamných a darčekových predmetoch, odevoch s logom, nábytku s logom, 

projektov na kľúč a všetkých produktov ktoré vedia nejakým spôsobom upraviť a dať pridanú hodnotu 

zamestnanci chránenej dielne si môže zákazník uplatniť náhradné plnenie vo výške 100 % z objemu 

faktúr za príslušný kalendárny rok.

 

TU si môžete nakúpiť v náhradnom plnení vo výške 100 %! - Reklamné predmety❱

 

TU si môžete nakúpiť v náhradnom plnení vo výške 100 %! - Reklamné písacie potreby❱

 

TU si môžete nakúpiť v náhradnom plnení vo výške 100 % kalendáre a diáre!❱

 

TU si môžete nakúpiť ekologické produkty v náhradnom plnení vo výške 100 %!❱

 

TU si môžete nakúpiť v náhradnom plnení vo výške 100 % z našej Vianočnej ponuky!❱

 

(100% Náhradné plnenie je uplatniteľné pri nákupe reklamného predmetu s Vaším logom spoločnosti)

nahradne_plnenie_ekonomia_2023

2. Nákupom tovaru alebo služieb cez našu chránenú dielňu, získavate produkty a zároveň naplníte Vašu zákonnú povinnosť náhradného plnenia.

nahradne_plnenie_zakon_2023

3. Vaša spoločnosť splní povinnosť podľa zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, pričom sa táto povinnosť vzťahuje na všetky firmy nad 20 zamestnancov.

nahradne_plnenie_dielna_2023

4. Nákupom tovaru a služby u nás podporíte zamestnancov v našej chránenej dielni.

nahradne_plnenie_eco_2023

5. Nákupom ekologických kancelárskych potrieb pomôžete našej prírode a budete šetrný k našim prírodným zdrojom.

 

TU si môžete nakúpiť ekologické produkty v náhradnom plnení vo výške 10%!

 

TU si môžete nakúpiť ekologické produkty v náhradnom plnení vo výške 100%!

nahradne_plnenie_doveryhodnost_2023

6. Využite služby spoločnosti Lamitec a získate dôveryhodného partnera pre celú oblasť náhradného plnenia. Samozrejmosťou je maximálna jednoduchosť a transparentnosť všetkých procesov.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Lamitec.

Vaša už aj jediná objednávka pomôže našej chránenej dielni 3x :

 

1x dáte prácu občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou v našej chránenej dielni

1x kúpou ekologických kancelárskych produktov a reklamných predmetov chránite naše prírodné zdroje 

1x Vám tak, že získate pre Vašu spoločnosť produkt a potvrdenie, ktorým si znižujete odvodovú povinnosť

 

Po skončení daného kalendárneho roka, zákazník získava od spoločnosti Lamitec potrebné   

doklady, aby si mohol na úrade UPSVR uplatniť NP namiesto odvodu štátu.

 

Tieto podklady spoločnosť Lamitec posiela do konca februára nasledujúceho roku.

 

Zoznam potrebných dokladov pri čerpaní náhradného plnenia :

 

  1. kópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva) 
  2. kópiu dokladu o zaplatení
  3. Potvrdenie pre zamestnávateľa - vystaví spoločnosť Lamitec
  4. Ďalšie doklady preukazujúce zadanie zakázky - rozpis tovarov podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy - rozpis je na faktúre, prípadne na dodacom liste
  5. Doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 - kópiu dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne zabezpečí spoločnosť Lamitec.