Náhradné plnenie

povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím

Zamestnávate viac ako 20 zamestnancov?

Ak áno, tak pre vás platí povinnosť zamestnávať aj občana so zdravotným postihnutím.( ZPS ) 
 

V prípade, že takéhoto občana nezamestnávate máte na výber z dvoch možností:  


1.         buď zaplatiť odvod (alebo poplatok) štátu za nesplnenie si tejto povinnosti a to vo výške 1 423 €   

            za rok 2022 za každého nezamestnaného človeka so zdravotným postihnutím 

 

2.         alebo nakúpiť , zadať zákazku v hodnote 1 265 € za rok 2022 za každého nezamestnaného človeka 

            so zdravotným postihnutím, zo spoločnosti, ktorá je držiteľom štatútu  chránenej dielne a zamestnáva 

            občanov so zdravotným postihnutím a spĺňa podmienky Zákona o službách zamestnanosti.       

 

Keďže spoločnosť Lamitec má štatút chránenej dielne, môže poskytovať podľa zákona c.5/2004 Z.z. tzv. “náhradné plnenie”. Chceli sme Vám, našim zákazníkom, uľahčiť pokrytie potrieb náhradného plnenia, 

ako aj pomôcť ľudom so zdravotným postihnutím. Nákupom kancelárskych potrieb, reklamných alebo darčekových predmetov cez našu chránenú dielnu si splníte podmienku zamestnávania povinného podielu osôb so zdravotným postihnutím vo Vašej spoločnosti.


 Tu si môžete vypočítať svoje náhradné plnenie:

Kalkulačka náhradného plnenia

"Zadanie zákazky je takmer vždy výhodnejšie ako platenie odvodu úradu práce."

Výhody zadania zákazky cez našu chránenú dielňu:

Výhody zadania zákazky cez našu chránenú dielňu:

1. Úspora - Ročné náklady na kancelárske potreby môžete znížiť o niekoľko desiatok %

        I. Pri štandardných tovaroch katalógových a nekatalógových položkách, objednávaných cez e-shop 

        (Ako napríklad - Kancelárske stoličky a nábytok, Tonery, Tabule, Kancelársky papier a kancelárske potreby)  

        alebo ochrániť naše prírodné zdroje a nakúpiť  ekologické kancelárske potreby )sa podľa príslušnej platnej 

        legislatívy uplatňuje náhradné plnenie vo výške 10 % z objemu faktúr za príslušný kalendárny rok. 

 

        TU si môžte nakúpit v náhradnom plnení vo výške 10%.

 

        II. Pri všetkých položkách s komplimentkou, darčekových balíčkoch, brandovaných tovaroch, tlačovinách 

        a tlačivách s Vašim logom, reklamných a darčekových predmetoch, odevoch s logom, nábytku s logom, 

        projektov na kľúč a všetkých produktov ktoré vedia nejakým spôsobom upraviť a dať pridanú hodnotu 

        zamestnanci chránenej dielne si môže zákazník uplatniť náhradné plnenie vo výške 100 % z objemu 

        faktúr za príslušný kalendárny rok.

 

        TU si môžete nakúpiť v náhradnom plnení vo výške 100%

 

        TU si môžete nakúpiť ekologické produkty v náhradnom plnení vo výške 100%!

2. Ekonomický efekt - Vyriešite vašu povinnosť platiť povinný odvod do štátneho rozpočtu a získate produkt, ktorý potrebujete

3. Zákonná povinnosť - Vaša spoločnosť splní povinnosť podľa zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, pričom sa táto povinnosť vzťahuje na všetky firmy nad 20 zamestnancov.

4. Podpora chránenej dielne - Časť výťažku z nákupu kancelárskych potrieb je výhradne použitá na pokrytie potrieb zdravotne postihnutých osôb v našej chránenej dielni. Postupne túto chránenú dielnu rozširujeme o nových zamestnancov.

5. Ekologický- Keď si vyberiete ekologické kancelárske alebo reklamné predmety ušetrené naše prírodné zdroje.

 

TU si môžete nakúpiť ekologické produkty v náhradnom plnení vo výške 10%!

 

TU si môžete nakúpiť ekologické produkty v náhradnom plnení vo výške 100%!

6. Dôveryhodnosť - Využite služby Lamitec a získate dôveryhodného partnera pre celú oblasť náhradného plnenia. 

Samozrejmosťou je maximálna jednoduchosť a transparentnosť všetkých procesov.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte obchodného zástupcu firmy Lamitec.

Nákupom v našej chránenej dielni pomôžete 3x :

 

1x sebe úsporou na odvodoch za súčasného získania tovaru, alebo služby

1x dáte prácu občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou v našej chránenej dielni

1x Kúpou ekologických kancelárskych produktov a reklamných predmetov  chránite naše prírodné zdroje 

 

Po skončení daného kalendárneho roka, zákazník získava od spoločnosti Lamitec potrebné   

doklady, aby si mohol na úrade UPSVR uplatniť NP namiesto odvodu štátu.

 

Tieto podklady spoločnosť Lamitec posiela do konca februára nasledujúceho roku.

 

Zoznam potrebných dokladov pri čerpaní náhradného plnenia :

 

  1. Fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva) fotokópiu dokladu o zaplatení
  2. Potvrdenie pre zamestnávateľa - dodá Lamitec
  3. Ďalšie doklady preukazujúce zadanie zakázky - rozpis tovarov podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy - rozpis je na faktúre, prípadne na dodacom liste
  4. Doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 - fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne.