Certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14001

V spoločnosti Lamitec sme zaviedli a používame systém manažérstva (QMS - Quality Management System) podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008 a systém enviromentálneho manažérstva (EMS - Environmental Management System) podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ EN ISO 14001:12004.

 

Tieto certifikáty pre Vás ako zákazníka Lamitec znamenajú istotu, že spĺňame náročné požiadavky, ktorých splnenie tieto medzinárodné normy vyžadujú.

ISO 14001

ISO 14001 (Systém riadenia vzťahu k životnému prostrediu) zaručuje, že Lamitec podniká v súlade s platnou legislatívou v oblasti životného prostredia a navyše si dáva ciele nad rámec zákonných požiadaviek.

DocScan

DocScan2

ISO 9001

Vďaka ISO 9001 (Systém riadenia kvality) máte istotu, že procesy nastavené v našej spoločnosti sú štandardizované. Kvalita našej služby je neustále monitorovaná, priebežne zisťujeme Vašu spokojnosť, čo nám umožňuje neustále sa zlepšovať.

Certifikat-ISO-9001-2016

Certifikat-ISO-9001-2016_1