Certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14001

Zaviedli sme a používame systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008
a systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ EN ISO 14001:12004.

DocScan

DocScan2

Certifikat-ISO-9001-2016

Certifikat-ISO-9001-2016_1