Lean - predstavenie lepšieho toku vašej organizácie

Lean - predstavenie lepšieho toku vašej organizácie

Chcete byť bližšie svojim zákazníkom alebo túžite zjednodušiť procesy vo svojej firme? Nielen s tým vám pomôže Lean prístup. Začať je jednoduché, hlavne ak viete, ako si štart uľahčiť.

 

Či už ste zamestnaní v servisnej organizácii, alebo pracujete vo výrobnom prostredí, v praxi tam bude – vo väčšej alebo menšej miere – plytvanie zdrojmi. Takéto plytvanie možno nájsť v obchodných procesoch potrebných na uspokojenie požiadaviek zákazníkov.

Príklady zahŕňajú zbytočné čakacie doby, pomalé procesy alebo priemerné výsledky. Je samozrejmé, že žiaden zákazník nebude chcieť platiť za toto plytvanie, nieto na to pozerať v pozitívnom svetle. Napriek tomu je to stále bežný jav.

Lean zabezpečuje nielen to, že sa plytvanie otvorene pomenuje, ale je stanovený nový štandard. Nie je to však niečo, čo možno uponáhľať: vyžaduje si to skutočnú zmenu v kultúre organizácie.

Je to nový spôsob myslenia a konania, chytrejší spôsob práce a stratégie pre každého zamestnanca. Iba motivovaní zamestnanci môžu dosiahnuť úspech s Lean a spolu s ním aj organizácia.

Vytvorte viac času pre kvalitu

Stratégia Lean ponúka radu nástrojov a techník na zlepšenie toku obchodných procesov, čím vytvára viac času na kvalitu a zníženie nákladov. Aktivity by sa mali vykonávať len vtedy, ak zaručia výsledok, ktorý zákazník vyžaduje.

Kedykoľvek sa uplatňuje stratégia Lean, musí byť každému jasné, čo sa od koho očakáva, kde majú nastať vylepšenia a prečo. To znamená zapojiť tím, brainstormovať spolu na workshopoch o príčinách a riešeniach a pustiť sa do práce.

Nerobte všetko naraz – zlepšenie sa deje v malých, jasných krokoch. Akonáhle sa tieto kroky zlepšia a docielia, je možné chopiť sa ďalšieho kola zlepšení. Lean kultúra v podstate nepozná koniec.

Je to neustály proces zlepšovania sa.

Najlepšou formou štandardizácie je vizualizácia

Najlepšou formou štandardizácie je vizualizácia

Je dôležité, aby boli nové štandardy dobre vizualizované. Vizualizácia zabezpečuje, že každý nový prístup je vždy viditeľný. V dôsledku toho sú všetky odchýlky rýchlo označené a môže sa na nich bez zbytočného odkladu pracovať.

Príkladom Lean vizualizácie na pracovisku je zlepšovacia tabuľa. Používa sa počas každodenných stretnutí alebo týždenných hodnotení. Môžete zobraziť bariéry a návrhy na zlepšenie s vizualizovaným pokrokom. To prináša zlepšovaniu štruktúru a upozorňuje na prekážky stojace na ceste k stanoveným cieľom.

Ako vyzerá zlepšovacia tabuľa?

Ako vyzerá zlepšovacia tabuľa?

Neexistuje žiadny jednoznačne daný dizajn. Každá zlepšovacia tabuľa je iná. Experimentujte s usporiadaním tabule, kým neskončíte s nástrojom, ktorý ponúka najlepšiu vizualizáciu pre váš tím alebo oddelenie. Pýtajte sa svojho tímu na návrhy a upravujte to, čo je potrebné, až kým usporiadanie nefunguje.

Medzi produkty, ktoré môžu byť použité v tomto prípade, patria zmazateľné popisovače na vytváranie hlavičiek, magnetická páska na tvorbu stĺpcov, ktorá vám umožní pripojiť ďalšie informácie a získať tak lepší prehľad.

Zlepšovacia tabuľa môže byť založená na bielych alebo sklenených tabuliach. Navyše, v závislosti od príslušnej miestnosti, môžu byť buď postavené na stojan, alebo použité ako mobilný nástroj. Rozmery tabule sa taktiež môžu líšiť.

Nechajte sa inšpirovať a objavte vizuálne riešenia Legamaster!

Predtlačené plánovacie tabule

Predtlačené plánovacie tabule

Tímy, ktoré pravidelne pracujú s už prednavrhnutými zlepšovacími tabuľami môžu použiť aj predtlačenú plánovaciu tabuľu, špeciálne prispôsobenú ich potrebám.  Značka Legamaster poskytuje prostriedky na vytvorenie perfektnej zlepšovacej tabule na každú situáciu a ponúka celý rad príslušenstva, ktoré umožní vášmu tímu okamžite začať.

Inšpirujte sa a objavte viac produktov pre vizuálnu kominukáciu značky Legamaster

Chcete vedieť viac o Lean produktoch?