EcoVadis bronzová medaila

Naša spoločnosť získala EcoVadis bronzovú medailu: Odraz nášho záväzku voči udržateľnosti

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že spoločnosť Lamitec, s. r. o. získala prestížne ocenenie -  EcoVadis bronzovú medailu. Toto ocenenie nám nielen poskytuje uznanie za naše úsilie v oblasti udržateľnosti, ale aj potvrdzuje našu neochvejnú oddanosť k zelenému podnikaniu.

 

Čo je EcoVadis?

Čo je EcoVadis?

EcoVadis je nezávislá, dôveryhodná platforma, ktorá hodnotí zameranie a činnosti spoločností a ich zverejnené správy týkajúce sa životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného zadávania verejných zákaziek. Unikátna metóda hodnotenia spoločenskej zodpovednosti EcoVadis zahŕňa viac než 198 kategórií zadávania zákaziek, 155 krajín a 21 ukazovateľov CSR. Viac než 55 000 spoločností spolupracuje s EcoVadis na znižovaní rizík, stimulácií inovácií a budovaní transparentnosti a dôvery medzi obchodnými partnermi.

 

 

EcoVadis hodnotí 21 kritérií v 4 oblastiach. Tými sú:

 

  • životné prostredie,
  • dodržiavanie pracovných a ľudských práv,
  • etika alebo tiež spravodlivé obchodné praktiky vo vzťahoch so zákazníkmi a dodávateľmi,
  • udržateľný nákup.

Medaily EcoVadis sa udeľujú 35 % najlepším spoločnostiam hodnotených spoločnosťou EcoVadis:

 

 

Čo znamenajú medaily a odznaky EcoVadis?

Medaily a odznaky EcoVadis oceňujú oprávnené spoločnosti, ktoré dokončili proces hodnotenia EcoVadis a preukázali relatívne silný systém riadenia, ktorý rieši kritériá udržateľnosti, ako je uvedené v metodológii EcoVadis. Medaily sa udeľujú na základe percentilového hodnotenia spoločnosti, ktoré sa vypočíta v čase zverejnenia výsledkovej listiny. Porovnáva výkonnosť spoločnosti so všetkými hodnotenými spoločnosťami v našej databáze za posledných 12 mesiacov. Percentilné poradie sa počíta vo všetkých spoločnostiach vo všetkých odvetviach, nie podľa odvetvia.

 

Platina - horné 1 % (99+ percentil)

Zlato - horných 5 % (95+ percentil)

Striebro - horných 15 % (percentil 85 a viac)

Bronzová - horných 35 % (percentil 65 a viac)

 

Aby bola spoločnosť oprávnená na medailu, musí dosiahnuť minimálne skóre 30 v každej zo štyroch tém:

 

 

Čo znamenajú medaily a odznaky EcoVadis?

 

Bronzová medaila udelená Lamitecu je výsledkom tvrdej práce a nasadenia celej našej spoločnosti. Od samotných zamestnancov po vedenie spoločnosti, každý prispel svojou časťou k úspechu, ktorý dnes oslavujeme. Naša snaha zahrňuje nielen minimalizovanie nášho ekologického odtlačku a zlepšenie pracovných podmienok našich zamestnancov, ale aj podporu udržateľného rozvoja v našej dodávateľskej sieti.

 

Získanie EcoVadis Bronzovej Medaily nás motivuje ešte viac. Je to povzbudenie, ktoré nám dáva silu a odhodlanie ísť ďalej. V budúcnosti sa zaväzujeme pokračovať 

v našom úsilí a pracovať na dosiahnutí ešte vyšších úrovní udržateľnosti. 

Chceme sa stať príkladom pre iné spoločnosti a ukázať, 

že ziskovosť a zodpovednosť voči životnému prostrediu 

nie sú protiklady, ale spolupracujúce ciele.

 

S úctou ďakujeme našim zákazníkom, partnerom a zamestnancom za ich dôveru, podporu a spoluprácu. Bez vás by sme nedosiahli tento úspech. Sme odhodlaní pokračovať v našej ceste k udržateľnosti a prispievať k lepšej budúcnosti pre všetkých.