Kariéra

V prípade, ak Vás zaujala niektorá z našich pracovných ponúk na portáli Profesia.sk a máte záujem uchádzať sa o pracovnú pozíciu, zašlite svoj životopis na adresu sylvia.cuninka@lamitec.sk . Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Prehlásenie

Všetci uchádzači prehlasujú, že v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679, súhlasia so spracovaním osobných údajov pre našu databázu za účelom sprostredkovania zamestnania.

Tento súhlas je možné kedykoľvek zrušiť.