Poznáte pravidlá pitného režimu na pracovisku?

Pitný režim a jeho správne dodržiavanie je dôležité pre každého z nás, bez ohľadu na pracovné zaradenie alebo dennú dobu. Nepísané pravidlo hovorí, že počas bežného dňa by mal človek vypiť 2 až 3 litre vody, prípadne pol litra na každých 15 kg váhy. Hovoríme pritom o čistej vode, nie sladených nápojoch, káve alebo alkohole. Pozrite sa spolu s nami, ako je to s pitným režimom na pracovisku.

Pitný režim v práci

O pitnom režime na pracovisku a jeho dodržiavaní nám viac hovorí zákon § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. Bližšie špecifikuje povinnosti zamestnávateľa v prípade pitného režimu na pracovisku. Rovnako tak je povinný upraviť pitný režim osobitnou smernicou alebo vnútorným predpisom, ktorý bližšie určí všetky náležitosti týkajúce sa pitného režimu na pracovisku. 

 

Problematiku pitného režimu nám ďalej bližšie špecifikuje zákon § 7 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z., ktorý bližšie hovorí o podrobnostiach ochrany zdravia pred nadmernou záťažou teplom a chladom pri práci. V závislosti na konkrétnom druhu práce a na konkrétnej pracovnej záťaži je zamestnávateľ povinný poskytnúť adekvátny pitný režim a ochranu pred nadmernou záťažou vysokým teplom alebo chladom. 

 

Právna ochrana zamestnancov je na dostatočnej úrovni, i tak je ale dôležité, aby sme aj vo chvíľach mimo pracoviska mysleli na hydratáciu a dostatočný príjem tekutín. 

Pravidelný pitný režim je základ


Nielen na pracovisku, ale aj mimo neho by sme mali dodržiavať pitný režim. Týka sa nielen objemu vypitej vody, ale tiež pitia v pravidelných intervaloch. Ak pociťujeme smäd, znamená to, že naše telo už začína byť dehydratované. Ideálne je predchádzať pocitu smädu pravidelným pitím vody, minerálnej vody alebo čajov. Pramenité vody sú výbornou voľbou, ako zabezpečiť pitný režim na pracovisku, pričom v ponuke nájdeme sýtené, nesýtené aj jemne sýtené pramenité vody.  

 

Pitným režimom pri záťaži sa rozumie pravidelné dopĺňanie dostatočného množstva tekutín, ktoré naše telo prirodzene stráca. O to viac stráca naše telo tekutiny, keď pracujeme, prípadne sme dlhodobo pod väčšou záťažou. Tým pádom musíme chýbajúce minerálne látky a tekutiny pravidelne dopĺňať a predchádzať tak dehydratácii. 

 

Zamestnávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pitný režim svojim zamestnancom priamo na pracovisku alebo na inom mieste, ktoré bude na to určené. Ak zamestnanec vykonáva prácu, ktorá sa vyznačuje dlhodobou záťažou vplyvom tepla (pracovná skupina 1b až 4), je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj pravidelné dopĺňanie minerálnych látok, ktoré sa pri takom type práce strácajú. 

 

Minerálne vody obsahujú potrebné minerálne látky, ktoré naše telo potrebuje a prirodzene ich nevie vytvárať v požadovanom množstve.

Pitný režim je dôležitý

Káva a alkohol nie sú vhodné nápoje

 

Aj pri bežnej kancelárskej práci by sme mali dbať na správny a pravidelný pitný režim. V prípade, že pracujeme na mieste, v ktorom sú vyššie teploty, je žiaduce, aby sme denný príjem tekutín navýšili oproti bežným dňom

 

Pripomíname, že pod pitným režimom sa chápe prijímanie vody, čaju alebo minerálnych vôd, nie však kávy alebo alkoholu. Okrem faktu, že alkoholické nápoje sú na pracovisku zakázané, alkohol odvodňuje a spôsobuje tak ešte väčšiu dehydratáciu organizmu. Rovnako tak pôsobí na naše telo aj káva. Aj preto odporúčame, aby ste po vypití kávy, respektíve pred jej pitím, prijali dostatočné množstvo tekutín. 

 

Podobné pravidlo platí aj v prípade energetických nápojov, prípadne iných podobných stimulantov. Síce nám krátkodobo dodajú energiu, ale ich pitím nie je možné plnohodnotne nahradiť pitný režim pozostávajúci z pitia vody alebo minerálnych vôd.

Čaj môže byť v teple priateľom

 

Vysoké teploty v lete alebo na jar nás nepochybne nabádajú k tomu, aby sme siahli po chladených nápojoch, prípadne si pridávali do nápoja ľad. Predovšetkým počas teplých letných dní sa podobný spôsob ochladenia priam ponúka.

Zbystrite ale pozornosť aj v tomto prípade, nakoľko prílišné ochladenie tela v teplom počasí nemusí byť vôbec zdraviu prospešné. Ak príliš rýchlo a naraz ochladíme naše telo, spustí sa proces, počas ktorého sa bude snažiť obnoviť svoju prirodzenú teplotu a my sa opäť začneme potiť. 

Čaj pomôže aj v lete

 

Krajiny, ktoré sa nachádzajú v teplých klimatických pásmach, odporúčajú piť počas teplých letných dní nielen vodu alebo minerálne vody, ale taktiež čaj. Mierne teplý čaj totiž priaznivo vplýva na termoreguláciu tela, udržuje jeho prirodzené teplotné prostredie v rovnováhe a napomáha termodynamike nášho tela.  

 

Obľube sa nielen u športovcov tešia aj známe iontové nápoje, ktoré pomáhajú doplniť ďalšie dôležité minerály a živiny, ktoré sa pri práci vo vysokých teplotách strácajú. Príprava takéhoto nápoja je jednoduchá. 

 

Veríme, že pitný režim na pracovisku dodržiavate a pravidelne dopĺňate tekutiny aj bez priamej výzvy vášho zamestnávateľa. Voda je dôležitá nielen pre naše telo, ale aj pre jeho správne fungovanie - ako v práci, tak aj doma alebo počas voľných chvíľ.