Stromy pre život

stromy_1

Prírodu považujeme za to najcennejšie, čo všetci máme. Preto sa snažíme, čo najviac jej prospievať.

 

Uvedomujeme si, že každý balík papiera, ktorý nám prejde rukami, bol kedysi súčasťou živého stromu. Preto cítime zodpovednosť, ktorú máme k prostrediu, v ktorom všetci žijeme.

 

Za každých 50 predaných balíkov papiera Q Connect, Data Copy Everyday alebo Officeo papier vysadíme jeden strom.

 

Ekologický program Stromy pre život je realizovaný za podpory Národného lesníckeho centra v spolupráci s Agentúrou pre podporu lesníckych a ekologických aktivít. Na začiatku každého roka udeľujeme certifikáty členom programu, ktoré si môžu stiahnuť na eshope s počtom stromov alebo bez počtu stromov. Výsadba prebieha vždy jedenkrát ročne v jarnom/ jesennom období.

  

V rámci ekologického programu Stromy pre život® bolo od roku 2003 vysadených v Čechách a na Slovensku celkom 670 688 stromov. Len na Slovensku sme dokopy vysadili 62 364 stromov. Sme šťastní, že môžeme v tejto peknej tradícii pokračovať spolu ďalej.

 

 

Výsadba v roku 2024


Výsadba sa bude realizovať v dvoch urbárskych spoločenstvách: Lomnica LiešťanyOpatovce nad Nitrou, spolu bude vysadených 7 115 sadeníc nasledovne:

 

V prvej oblasti Lomnica Liešťany vysadíme dub letný v počte 4 000 ks a taktiež buk lesný v počte 1 200 ks a na spestrenie lesa čerešňu vtáčiu v počte 300 ks. Zalesňovanie je naplánované na jeseň 2024 podľa aktuálnych poveternostných podmienok.

 

V druhej oblasti Opatovce nad Nitrou vysadíme dub letný v počte 1 015 ks a borovicu sosnu v počte 600 ks. Zalesňovanie je naplánované na jeseň 2024 podľa aktuálnych poveternostných podmienok.

 

Urbárske spoločnosti sa o vysadené sadenice starajú aj po výsadbe, aby došlo k čo najmenšiemu úhynu sadeníc a to oplotením plochy či repelentami, náterovými hmotami a mechanickou ochranou použitím ovčej vlny proti odhryzu sadeníc. Zalesňovanie je v súlade s predmetom činnosti urbárskej spoločnosti a v súlade s environmentálnou politikou spoločnosti.

 

 

Zaujímavosti o lese


Stromy sú jedným zo zázrakov prírody. Spevňujú pôdu a zabraňujú erózii, viažu oxid uhličitý a produkujú kyslík, robia svet krajším a poskytujú domov pre mnohé zvieratá. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe, keďže viac ako 40% našej krajiny pokrývajú lesy.

 

Lesy majú v krajine nielen veľký hospodársky potenciál, ale sú aj najvýznamnejšou zložkou prírodného prostredia, nenahraditeľným stabilizátorom rovnováhy krajiny a teda majú aj viacnásobný krajinno-ekologický, kultúrny, sociálny a environmentálny význam. Patria k najrozmanitejším a najrozšírenejším ekosystémom na svete. Lesy sú zdrojom dreva, poskytujú rekreačné možnosti a prostredie pre voľne žijúce rastliny a živočíchy, chránia zdroje vody a pôdy a zachytávajú znečistenie. Podporujú zamestnanosť a tradičné využívanie, ako aj biologickú rôznorodosť. Lesy a lesníctvo tvoria jeden z hlavných pilierov trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti, najmä vidieka. Pritom drevo, hlavný doterajší produkt výrobnej činnosti LH, je domáca, obnoviteľná a ekologicky „čistá“ surovina.

Slovensko sa so skoro 40 %-ným pokrytím lesmi zaraďuje medzi tie lesnatejšie krajiny v Európe. 

 

Pozitívami lesníctva na  Slovensku sú tiež: priebežne sa zvyšujúca výmera lesov, stabilizácia neštátneho sektora lesného hospodárstva, všetky lesy na lesných pozemkoch sa obhospodarujú podľa platných programov starostlivosti o lesy a sú prístupné verejnosti bez rozdielu vlastníctva.

 

Lesy ako významná zložka prírodného a krajinného prostredia so svojimi rôznorodými funkciami zohrávajú a budú zohrávať významnú úlohu pri zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy a iných environmentálnych službách. Preto sa tieto funkcie lesných porastov budú naďalej posilňovať. Perspektívne pôjde o vytváranie lesov osobitného určenia zabezpečujúcich priaznivé prostredie v okolí zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti v kúpeľných mestách, v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov, stolových minerálnych vôd a v ochranných pásmach vodných zdrojov (nádrží). Rozšíria sa tiež lesné parky a prímestské lesy.

 

 

Vedeli ste, že?


• Jeden hektár priemerného lesa v miernom pásme vyprodukuje za 1 rok približne 8 ton dreva, 3 tony lístia, 1 tonu plodov, 1 tonu koreňov, čo tvorí čistú primárnu produkciu 13 ton živej hmoty na hektár?

 

• Ročná spotreba dospelého človeka je cca 330 kg kyslíka? Buk 100 rokov starý s listovou plochou 1600 m2 produkuje za hodinu 17 kg kyslíka, čím zabezpečuje ročnú spotrebu 10 ľudí.

 

• Na Slovensku rastú aj jedovaté dreviny? Z našich stromov je najviac jedovatý Tis obyčajný (Taxus baccata), reliktná, dvojmová drevina. Na jedovatý alkaloid taxín, ktorý sa nachádza v dreve, konárikoch a ihličí, reagujú organizmy rôzne.

 

• Dub je stromom, ktorý bol v dejinách ľudstva najviac uctievaným stromom? Považoval sa za symbol sily, mohutnosti, dlhovekosti a kráľa lesa. Slovania zasvätili dub hlavnému pohanskému bohu - Perúnovi, bohovi hromu a blesku. Archeológovia dokonca zistili, že zo žaluďov duba sa piekol chlieb a robila náhrada kávy.

 

 

zľava 16%
Ekologické produktyStromy pre život
Kopírovací papier Q-Connect A4, 80g
Skladom
4,41 
5,29  s DPH
zľava 8%
Ekologické produktyStromy pre život
Kopírovací papier Q-Connect A3, 80g
Skladom
9,16 
10,99  s DPH
zľava 11%
Ekologické produktyStromy pre život
Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g
Skladom
5,41 
6,49  s DPH
zľava 32%
Ekologické produktyStromy pre život
Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g
Skladom
4,41 
5,29  s DPH
zľava 21%
Ekologické produktyStromy pre život
Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g
Skladom
4,83 
5,80  s DPH
zľava 12%
Ekologické produktyStromy pre život
Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g
Skladom
9,16 
10,99  s DPH
zľava 5%
Ekologické produktyStromy pre život
Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g
Skladom
14,58 
17,50  s DPH
Ceny sú uvedené bez DPH vrátane všetkých zliav.