Čo sú bioplasty, z čoho sa vyrábajú a prečo sú ekologickejšou alternatívou?

V dnešnej dobe, keď sa zvyšuje povedomie o environmentálnych problémoch a potrebe ochrany planéty, sa stále viac hľadajú udržateľné alternatívy k tradičným plastom. Jednou z nich sú bioplasty, ktoré predstavujú sľubnú cestu, ako znížiť záťaž na životné prostredie. V tomto článku si priblížime, čo sú bioplasty a kde sa využívajú.

Riad vyrobený z bioplastov

Čo sú bioplasty?

Bioplasty sú plastové materiály vyrábané z rôznych biologických zdrojov. Na rozdiel od tradičných plastov, ktoré sú vyrábané z ropy a zemného plynu, bioplasty využívajú obnoviteľné zdroje, ako sú rastlinné plody, korene, kôra, drevo, kukurica, zemiaky a iné. 

 

Výroba bioplastov zahŕňa rôzne technológie, ktoré umožňujú spracovanie týchto rastlinných materiálov a ich transformáciu na plastové produkty. Nové plastové materiály tak môžu plnohodnotne nahradiť doteraz používané jednorazové plasty.

Druhy bioplastov

Existujú dva hlavné typy bioplastov: biologicky rozložiteľnéz obnoviteľných surovín. Biologicky rozložiteľné bioplasty sa môžu po použití prirodzene rozložiť v prostredí, čím minimalizujú znečisťovanie odpadom. Umožňujú nám tak vyrábať „plastové produkty“ bez negatívneho vplyvu na prírodu. 

 

Na druhej strane sú bioplasty z obnoviteľných surovín, ktoré môžu byť vyrobené z rastlinných zdrojov, ale nemusia byť nutne biologicky rozložiteľné.

Využitie bioplastov je naozaj široké

Bioplasty sa často využívajú na výrobu obalových materiálov, ako sú tašky, fólie, poháre, taniere a ďalšie. Tieto produkty sa môžu rozkladať prirodzene, čím sa znižuje ich negatívny vplyv na životné prostredie. Niektoré druhy bioplastov sa dajú použiť aj na výrobu textilných vlákien. Tieto vlákna môžu byť použité na výrobu odevov a ďalších textilných produktov. Bioplasty sa môžu využiť na výrobu poľnohospodárskej fólie, ktorá môže pomôcť pri ochrane plodín a zlepšení pestovateľských podmienok.

 

V niektorých prípadoch sa bioplasty používajú aj v automobilovom priemysle na výrobu interiérových a exteriérových dielov, ako sú interiérové obloženia a palivové nádrže. Výskumníci skúmajú možnosti využitia bioplastov v medicíne na výrobu biologicky rozložiteľných náhrad za implantáty a chirurgické nástroje. Bioplasty môžu byť použité aj na výrobu spotrebného tovaru, akým sú sú hračky, záhradné náčinie, nádoby na potraviny a ďalšie.

Riady vyrobené z bioplastov

Náhrada klasických bioplastov aj u vás doma

Aj keď už dnes poznáme jednorazový recyklovateľný plast, stále je potrebné takýto plast zbierať, a až následne je možné ho recyklovať. Samotný proces recyklácie taktiež vyžaduje určité zdroje, ktoré by mohli byť využité lepšie. 

 

V prípade bioplastu odpadá nutnosť následnej recyklácie, nakoľko sa tento typ plastu v prírode sám rozloží a nezanechá po sebe environmentálnu záťaž. Ako sme už spomenuli, jeho využitie je naozaj široké a je len otázkou času, kedy si nájde svoje pevné miesto nielen v našich domácnostiach.

Bioplasty a možné nedostatky

Hoci sú bioplasty považované za ekologickejšiu alternatívu tradičných plastov, existuje niekoľko otázok, ktoré je potrebné zvážiť. Napríklad niektoré bioplasty sa môžu vyrábať z plodín, ktoré by mohli byť inak použité na výrobu potravín. Okrem toho nie všetky bioplasty sú biologicky rozložiteľné, a preto je dôležité správne riadiť ich recykláciu a odpad. 

 

Celkovo však bioplasty predstavujú sľubnú cestu k zníženiu závislosti na tradičných plastoch z ropy a k minimalizácii negatívneho vplyvu plastov na životné prostredie. Ich využitie v rôznych odvetviach umožňuje presadzovanie udržateľných postupov a prispieva k lepšej budúcnosti pre našu planétu.