HSM preberá zodpovednosť za ľudí, prírodu a životné prostredie - dnes aj v budúcnosti

HSM sa zaoberá otázkami životného prostredia a udržateľnosti

5. júna každý rok si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Od roku 1972, kedy Organizácia 

Spojených národov iniciovala tento deň, sa približne 150 štátov každoročne zapája do rôznych akcií.

 

Motto Svetového dňa životného prostredia 2022 je “Iba jedna Zem” a má upriamiť pozornosť na život 

trvalo udržateľným spôsobom a v súlade s prírodou.  

 

HSM sa takýmito otázkami zaoberá už mnoho rokov a garantuje 100% recyklovateľnosť svojich

výrobkov napríklad tým, že nepoužívajú žiadne kompozitné materiály. Okrem toho HSM používa iba 

ekologicky nezávadné, recyklovateľné pomocné a výrobné materiály a pri preprave sa používajú 

prepravné a vonkajšie obaly z opakovane použiteľných materiálov. 

 

Vzduchové vankúšiky a výplňový materiál sú často vyrobené z plastu a iných syntetických materiálov. 

Vyrábajú sa špeciálne na jednorazové použitie ako obalový materiál a následne sa zlikvidujú.

 

S našim prístrojom HSM ProfiPack môžete použiť staré kartónové krabice ako obalový materiál. 

Výplňový materiál vyrobený z kartónu môže byť použitý podľa potreby, je možné ho použiť opakovane 

a ak už nie je potrebný, je 100% recyklovateľný. Optimálne chráni predmety - ako výplňová podložka, 

ochranný obal alebo na vyplnenie prázdneho priestoru. Touto cestou pomáhame znižovať produkciu 

plastov a syntetických materiálov. 

 

Získajte viac informácií o environmentálnej filozofii HSM (Sustainability | Company | HSM).

 

Zvážte pri rozhodovaní o kúpe skartovacieho stroja aj šetrné nakladanie so zdrojmi a prispejte tak 

k ochrane životného prostredia.