Máte odpadky vyhodené, stoly a počítače vyčistené?

A pre pani upratovačku pripravené zásoby čistiacich prostriedkov ?

 

Čistotu kancelárie môžu mnohí považovať za odraz úrovne celej firmy. Neudržiavame si ju

však iba kvôli návštevám. Chceme sa predsa nachádzať v prostredí, v ktorom sa budeme cítiť

príjemne a práca nám pôjde lepšie.

 

Tento mesiac Vám poradí Mária čistá z rozprávkovej kancelárie 12 pracovníkov s vedúcou.

Čisté prostredie a poriadok nám pomáhajú podávať lepšie výkony. Posuňte sa na vyšší level.