Udržatelnosť s TORK

Minimalizácia vplyvu na životné prostredie, maximalizácia výkonu podnikania

Minimalizácia vplyvu na životné prostredie, maximalizácia výkonu podnikania

V súčasnosti chcú ľudia žiť čo najzdravšie a najudržateľnejšie, a to doma aj mimo domova. Tork je súčasťou globálnej spoločnosti Essity zameranej na hygienu a zdravie, ktorá je uznávaná na celom svete ako jedna z najudržateľnejších spoločností. Udržateľný rozvoj sa stal neoddeliteľnou súčasťou kľúčových obchodných stratégií so zameraním na oblasti, kde máme najväčší vplyv, pričom máme vysoké ambície v oblastiach ako sú dobré životné podmienky, udržateľná spotreba a cirkulárna spoločnosť.

Znížené a kompenzované emisie uhlíka

Znížené a kompenzované emisie uhlíka

Všetky Tork uhlíkovo neutrálne zásobníky sa vyrábajú s použitím certifikovanej obnoviteľnej elektriny. Aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu, boli zvyšné emisie

uhlíka kompenzované investíciami do klimatických projektov s overenou organizáciou ClimatePartner.

Od mája 2023 ponúkame 27 existujúcich Tork zásobníkov v Európe (okrem Francúzska) s certifikátom o uhlíkovej neutrálnosti*.

Zmysluplná kompenzácia uhlíka

Zmysluplná kompenzácia uhlíka

Pri kompenzácii spolupracuje značka Tork s organizáciou ClimatePartner, členom aliancie International Carbon & Offset Alliance. Akceptujú len projekty s dôveryhodnými štandardmi, ako je Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard a Clean Development Mechanism (CDM). www.climatepartner.com

 

 

Viac za menej

V Tork sme sa zaviazali vyvíjať produkty a riešenia, ktoré pomôžu našim zákazníkom minimalizovať odpad a robiť viac za menej. Pre nás to znamená zmenu v tom, ako navrhujeme a vyrábame produkty, a to v rámci celého hodnotového reťazca. 

 

 

Tork PeakServe

Tork PeakServe

Systém nadväzujúcich papierových utierok na ruky 

navrhnutý do toaliet a umyvárni s vysokou frekvenciou návštev. 

Znížte vplyv prepravy s utierkami stlačenými o 50 %.

Tork Xpressnap Fit

Tork Xpressnap Fit

Inovatívny systém zásobníkov na servítky, 

ktorý vám umožní znížiť odpad o viac ako 50 % tým, 

že zníži množstvo nepoužitých odhodených servítok.

 

 

Zdravie

Hygiena, zdravie a duševná pohoda sú veľmi úzko prepojené. Investovaním do zlepšenia hygieny, ukážete, že vám na nej záleží, a zbadáte výhody zdravšieho personálu so zníženou práceneschopnosťou a väčšieho množstva spokojných zákazníkov a návštevníkov. V Tork je naším cieľom zvýšiť hygienický štandard pre všetkých a zlepšiť zdravie na pracovisku. Vieme, že zdravie je nevyhnutné na udržanie fungujúcej spoločnosti.

Zmeňte hygienu na lepšie podnikanie na pracovisku s Tork Clean Care.

Zmeňte hygienu na lepšie podnikanie na pracovisku s Tork Clean Care.

Máme potrebné vedomosti, nástroje a inovácie, 

aby sme pomohli zvýšiť hygienický štandard všade 

vo verejných aj obchodných budovách.

Dobrá hygiena sa týka každého

Prístup k hygiene a upratovaniu sa zmenil počas dlhého trvania pandémie. Príchod do kancelárie či reštaurácie, návšteva nejakého podujatia, to sú všetko príležitosti, pri ktorých si každý vyhodnocuje bezpečnosť a čistotu daného miesta.

 

To znamená, že požiadavky na hygienu, vybavenie a údržbu vo vašom zariadení, od hlavného vchodu až po toalety, budú vyššie ako kedykoľvek predtým. Ale znamená to aj spoluprácu, pretože zamestnanci, pacienti, študenti aj hostia vedia, že zabezpečenie dobrej hygieny a čistoty na pracovisku sa teraz týka každého. Objavte náš program a nájdete riešenia, nástroje a školenia určené vášmu odvetviu alebo inštitúcii. 

Dobrá hygiena sa týka každého

Cirkularita

V Tork znamená cirkularita nový pohľad na spôsob, akým podnikáme, efektívnejšie využívame zdroje a znižujeme odpad. Naším cieľom je navrhovať produkty, ktoré sa hodia k cirkulárnej spoločnosti. Spoluprácou s rovnako zmýšľajúcimi spoločnosťami dokážeme uzavrieť kruh v oblasti profesionálnej hygieny.

 

Vedieme v transformácii profesionálnej hygieny z lineárnej na cirkulárnu. To si vyžaduje nové podnikateľské modely, ktoré sú zacielené na zodpovedné využívanie zdrojov prostredníctvom postoja „navrhnúť, znížiť množstvo, znova použiť a recyklovať“, čím meníme odpad na nové zdroje.

 

 

Získajte kredity LEED so značkou Tork

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Líderstvo v energetickom a environmentálnom dizajne) je najpoužívanejšie hodnotenie systému zelených budov na svete. Dostupné pre rôzne typy budovy, komunity a typy projektov domov - LEED poskytuje rámec na vytváranie zdravých, vysoko efektívnych nízkonákladových zelených budov. 

Získajte kredity LEED so značkou Tork

Získaním osvedčenia LEED si môže vaša spoločnosť zlepšiť svoj imidž zelenej spoločnosti, využiť to na získanie konkurenčnej výhody, pritiahnuť a udržať si nové talenty a splniť svoje ciele v oblasti udržateľnosti.

 

Ako fungujú kredity LEED?  

 

LEED používa kreditný systém, v ktorom udeľuje kredity za dizajn, stavbu, prevádzku a údržbu budovy. Kredity sa postupne spočítavajú a budova tak môže získať osvedčenie LEED na štandardnej, striebornej, zlatej a platinovej úrovni.

Plnenie cieľov OSN pre udržateľný rozvoj

Chceme vyvíjať produkty a služby, ktoré spotrebujú menej zdrojov a stanú sa súčasťou cirkulárnej spoločnosti, aby sme prispeli k plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Značka Tork a naša materská spoločnosť Essity sa zaviazali prispievať k cieľom Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj. Prostredníctvom našich obchodných činností a odborných vedomostí sa zameriavame na ciele 3, 6, 12, 13 a 15, keďže to sú ciele, ktoré môžeme skutočne ovplyvniť. Naše udržateľné platformy - Zdravie, Viac za menej a Cirkularita - nám umožňujú vytvárať skutočné hodnoty pre našich zákazníkov, partnerov a spoločnosť spolu s nimi.

Plnenie cieľov OSN pre udržateľný rozvoj