Ochrana osobných udajov pri prezentácii firmy Lamitec, spol. s r.o. na Facebook-u

Lamitec využíva informáčnú technickú platformu a služby Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (ďalej ako "FB").

Chceme Vás upozorniť, že túto FB stránku a všetky jej funkcie využívate na vlastnú zodpovednosť. Obzvlášť sa to týka používania interaktívnych funkcii (ako napr. Komentárov, zdielania, hodnotenia…) Prípadne si uvedené informácie o tejto stránke môžete pozrieť aj na www.lamitec.sk .

Pri návšteve našej FB stránky získa FB a i. Vašu IP-adresu ako aj ďalšie informácie, ktoré sú vo forme cookies na Vašom PC.Tieto informácie budú použité predovšetkým na to, aby sme ako prevádzkovateľ FB stránky mali k dispozícii štatistické informácie o využívaní tejto stránky. Bližšie informácie sú k dispozícii na https://www.facebook.com/help/pages/insights

Údaje získané Vašimi aktivitami budú FB spracované a prípadne poskytnuté do krajín mimo EU. Ako tieto informácie FB získa a ako ich využíva, uvádza vo svojich Smerniciach o používaní dát. Tu viete nájsť aj informácie o kontatoch na FB ako aj možnostiach nastavenia reklamných inzerátov https://www.facebook.com/about/privacy

 

Úplné znenie nájdete na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Nie je nám známe a ani jasne dané, ako FB využíva údaje o návšteve Fb stránky pre vlastné účely, v akom rozsahu prideluje aktivity jednotlivým užývateľom FB stránky, ako dlo FB uchováva tieto údaje a či sú tieto zozbierané údaje poskytnuté tretej strane.

Pri pirhlásení sa na FB je sprostredkovaná IP adresa Vášho koncového zariadenia.Po odhlásení sa z FB ostáva ttáto adresa anonymná.FB uchováva informácie o týchto koncových zariadeniach užívateľov (napr. v rámci funkcie správy o prihlásení sa),prípaden je možnosť, že FB priradí IP-adresy jednotlivým užívateľom.

Keď ste ako užívateľ/ka práve prihlásený na FB, nachádza sa na Vašom koncovom zariadení cookie s rozpoznaním FB stránky. Tým pádom dokáže FB rozpoznať, že ste si túto stránku vyhľadali a ako ste ju použili, toto platí aj pre všetky ostatné FB stránky. Prostredníctvom FB-buttoms na webových stránkach vie FB o Vašich návštevách stránky a vie ich priradiť k Vášmu FB profilu.Na základe týchto dát môžu byť obsahy alebo reklamy prispôsobené priamo Vám.

Ak sa chcete tomuto vyhnúť, mali bz ate sa na FB odhlásiť, prípadne deaktivovať funkciu ostať prihlásený, ktorá na Vašom zariadení vymaže cookies, a Váš prehliadač zatvoriť a znova spustiť.Týmto spôsobom sa vymažú FB infomrácie, prostredníctvom ktorých by ste mohli byť bezprostredne rozpoznaný.Takto môžete využívať FB stránku, bez toho aby ste boli rozpoznaný. Ak bz ste používali interaktívne funkcie stránky (like-ovanie, komenty, zdielanie, správy) objaví sa ikona prihlásenia sa.Po ďalšom eventuálnom prihlásení sa, ste opäť pre FB rozpoznateľný ako známy užívateľ/ka.

Informácie o tom, ako si viete spravovať alebo vymazať Vami uvedené informácie, nájdete na nasledujúcej FB stránke podpory https://www.facebook.com/about/privacy

My ako poskytovatelia informačných služieb zbierame a spracovávame (žiadne/nasledujúce) dáta z Vášho užívania našich služieb (údaje o druhu dát a typ, rozsah a účel sprcovania)

Naše všeobecné vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.lamitec.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov