Potešte darčekom iných!

Občianske združenie Vagus

Tím OZ Vagus podáva pomocnú ruku tisíckam ľudí bez domova od roku 2011. Sociálni pracovníci OZ Vagus pomáhajú ľuďom bez domova získať a udržať si prácu, bývanie či zbaviť sa dlhov. Najmä ale Vagus poskytuje ľudom bez domova odborné poradenstvo a ľudský prístup s láskou a výsledkami. Pomoc človeku bez domova totiž nepredstavuje iba jedlo a šatstvo. Ozajstná pomoc znamená zabezpečenie základných potrieb a odborné poradenstvo, vďaka ktorému majú možnosť sa vrátiť do beženého života.

 

Pridajte sa ku komunite našich podporovateľov a podporovateliek, ktorým osud ľudí bez domova nie je ľahostajný a prispejte na chod programov STREETWORK (teréna sociálna práca), DOMEC (denné nízkoprahové centrum) a MEDZIMIESTO (integračný program). Váš dar využijeme na priamu pomoc.

Ďakujeme, že pomáhate ľuďom zasiahnutým najextrémnejšou formou chudoby.

Doteraz ste prispeli sumou 1478,- Eur

Občianske združenie ČERVENÝ NOS

Občianske združenie ČERVENÝ NOS

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors vzniklo v roku 2004. Vtedy jeho zakladateľ Gary Edwards prijal výzvu MUDr. Sejnovej, aby priniesol myšlienku zdravotných klaunov aj na Slovensko.

Zakladateľ združenia - Gary Edwards (1951) prvýkrát navštívil nemocnicu ako klaun v roku 1976. Odvtedy vyučuje a pomáha pri rozvoji projektov zameraných na klaunovanie v nemocniciach po celom svete.

Aktuálne pôsobí v združení vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú takmer všetky nemocnice s detskými oddeleniami a  31 seniorských zariadení po celom Slovensku.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je súčasťou medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorá zastrešuje 11 organizácií profesionálnych zdravotných klaunov z rôznych krajín.

Doteraz ste prispeli sumou 1401,- Eur

Psychologická pomoc IPčko.sk

Psychologická pomoc IPčko.sk

Sme skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Chceme tu byť pre ľudí, najmä mladých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Okrem poradcov, ktorí sú každý deň na chate alebo emaily s klientmi, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenia IPčka.  Naše občianske združenie IPčko chce byť  miestom  skutočného stretnutia človeka s človekom. IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému, Asociácie liniek pomoci, Koalície pre deti Slovensko, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a International Association for Suicide Prevention.

 

IPčko pomáha zadarmo, nonstop a anonymne. Podporte prácu našich psychologičiek a psychológov, ktorí pomáhajú tisícom ľudí niesť ich duševné trápenia. Počas uplynulého roka sa na nás takmer 16 000 ľudí obrátilo s myšlienkami na ukončenie života. Žiadosti o pomoc stále pribúdajú a my potrebujeme aj vašu podporu.

Doteraz ste prispeli sumou 440,- Eur

Chcete prispieť aj Vy?

1. Nakúpte si, čo u nás potrebujete

2. V košíku pri výbere darčekov si stačí vybrať príspevok vami zvolenej organizácii

3. My váš príspevok pošleme na účet vami vybranej organizácii.