Výber správneho papiera

Cena je často to prvé, podľa čoho sa zákazníci pri kúpe kopírovacieho papiera rozhodujú. Vychádzajú zvyčajne zo všeobecných tvrdení: „Všetky papiere sú rovnaké“ a „Čo už môže  byť na papieri také dôležité?

Používaním papiera na účel, na ktorý je určený, sa však v konečnom sumáre ušetria náklady v prepočte na 1 tlačenú stranu. Výberom správneho typu papiera je možné ovplyvniť nielen kvalitu tlače, náklady na tlač, životnosť a opotrebenie tlačiarne, ale v neposlednom rade aj

životné prostredie. Kúpou nesprávneho alebo lacného papiera vznikajú spoločnostiam nemalé dodatočné náklady.

papier_poradna_003

Kritériá pri výbere najvhodnejšieho papiera

· Budem tlačiť farebne alebo čiernobielo?

· Budem tlačiť jednostranne alebo obojstranne?

· Budem tlačiť pár hárkov alebo veľké množstvo?

. Plánujem tlačiť texty, jednoduché obrázky a grafy alebo fotografie?

· Plánujem materiály použiť interne alebo na reprezentáciu?

· Budem tlačiť na atramentovej alebo laserovej tlačiarni?

Základné parametre papiera

Základné parametre papiera

 

Kvalitu tlače a životnosť tlačiarní výrazne ovplyvňuje gramáž, belosť, priehľadnosť a textúra použitého papiera:

 

Gramáž

Gramáž papiera je parameter označujúci jeho hrúbku a robustnosť, nie jeho váhu, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Medzinárodná norma ISO 563 definuje gramáž papiera ako gram na meter štvorcový (g/m²), ktorý je označený skratkou gsm. Medzinárodná norma ISO 216 definuje, že papier veľkosti A0 pokrýva plochu jedného štvorcového metra. Jeden list papiera veľkosti A0 s gramážou 80 gsm teda váži 80 gramov, papier s gramážou 100 gsm váži 100 gramov a pod.)

Najčastejšie využívaný kancelársky papier má gramáž 80 g/m². Tento typ papiera je bez povrchovej úpravy a je vhodný pre čiernobielu jednostrannú tlač menšieho počtu kusov papiera.

Pre prezentácie obsahujúce farebné grafy, tabuľky a obrázky je najvhodnejší papier s gramážou 90 g/m². Pri tlači na papier s nižšou gramážou by sa mohlo stať, že dve podobné farby by v grafoch vyzerali takmer identicky. Rovnako by sa na takomto papieri mali tlačiť farebné manuály alebo reporty s väčším počtom strán, ktoré ušetria náklady vďaka obojstrannej tlači.

Belosť CIE

Belosť udáva kontrast medzi papierom a tlačeným textom alebo obrázkami. Uvádza sa v jednotkách alebo percentách belosti oxidu horečnatého alebo síranu barnatého. Čím je hodnota vyššia, tým je papier svetlejší a kontrast väčší.

Opacita (nepriehľadnosť)

Opacita je schopnosť papiera neprepúšťať svetlo. Je dôležitá špeciálne pri obojstrannej tlači. Čím je jej hodnota vyššia, tým je presvitanie textu na druhú stranu menšie.

Drsnosť

Drsnosť charakterizuje hrboľatosť alebo reliéf povrchu papiera. Čím sú hrbole a priehlbiny profilu väčšie, tým je papier drsnejší. Čím je vyššia drsnosť povrchu, tým je horšia kvalita tlače.

Hrúbka
Hrúbka hárku papiera je definovaná ako vertikálna vzdialenosť medzi dvomi povrchmi papiera a udáva sa najčastejšie v µm. Je to jedna z charakteristík, ktorá má významný vplyv na tuhosť pri ohýbaní papiera.

Základné parametre papiera

Pomôcka pre optimálny výber papiera na čiernobielu tlač

Na obyčajnú tlač postačí bežný kancelársky papier gramáže 80 g/m². U tohto papiera odporúčame orientovať sa podľa kvality A, B lebo C:

Kvalita „A“ – Najkvalitnejší a najdrahší papier s vysokým stupňom belosti a nepriehľadnosti, vhodný na tlač dokumentov s farebnými prvkami (grafika, fotografie). Vďaka extra hladkému povrchu a vysokej stabilite sa papier nezlepuje a nezasekáva. Je vhodný pre všetky druhy tlače (laserová a atramentová tlač, kopírovanie). Výsledná kvalita dokumentov pri čiernobielej aj farebnej tlači je prémiová.

 

Kvalita „B“ – Univerzálny a najpoužívanejší papier veľmi dobrej kvality vhodný pre internú a externú komunikáciu, i na jednoduchú farebnú grafiku a fotografie. Je rozumným kompromisom medzi kvalitou a cenou. Výsledkom je vysoká kvalita tlačených dokumentov pri čiernobielej tlači a dobrá kvalita aj pri jednoduchej farebnej grafike.

 

Kvalita „C“ – Najlacnejší a najmenej kvalitný papier ideálny na bežné použitie v kancelárii a všade tam, kde sú rozhodujúce finančné náklady. Je vhodný pre internú komunikáciu a tlač vysokých objemov. Najlepšie výsledky dosahuje v čiernobielych laserových tlačiarňach a kopírkach. Dobrá kvalita tlačených dokumentov pri čiernobielej tlači.

Ako sa dá ušetriť pri tlači?

 

Ak si kúpite najlacnejší papier na trhu, môže natoľko opotrebovať tlačiareň, že budete musieť kúpiť novú a kúpou lacného papiera ste vlastne prerobili. Preto radšej voľte mierne drahší papier kvality „B“.

Ďalšou z možností je tlačiť obojstranne, ak tlačiareň túto vlastnosť má alebo stlačiť dve A4 na formát A5, čo je ešte dobre čitateľné.

Ak ste veľká firma, skúste si vypýtať lepšiu cenu alebo si objednajte celú paletu, ktorá býva cenovo výhodnejšia.

Druhy papiera

Okrem papiera do laserových tlačiarní, ktoré využívajú pôsobenie tepla a tonerovú náplň a papiera do atramentových tlačiarní (drsnejší papier, ktorý zabráni roztečeniu atramentu

a atrament na vodnej báze na ňom rýchlejšie zaschne) existujú ďalšie papiere pre špecifickú aplikáciu:

· Farebný papier – papier v širokej škále farieb vhodný napr. na tlač letákov a pozvánok

· Fotografický papier   špeciálny papier na tlač fotografií. Môže byť v lesklom alebo matnom  prevedení

· Vizitkový papier – špeciálne upravený papier na tlač vizitiek

· Dizajnový papier – špeciálny štruktúrovaný, ilustračný, metalický alebo certifikačný  papier na kreatívne a certifikačné aplikácie.

Ako tlačiť, aby sme boli šetrní k prírode?

Výroba papiera je náročná na energiu a vodu. Ak patríte medzi spoločensky zodpovedné firmy, máte na výber dve možnosti:

Tlačte na  recyklovaný papier. Nečakajte ale, že bude lacnejší než papiere z prvotných surovín. Výroba z recyklátu je drahá.

Druhá šetrná cesta vedie cez papiere, ktoré majú certifikát, napr. FSC alebo EU Flower:

FSC – Certifikát FSC (Forest Stewardship Council), vydávaný medzinárodnou organizáciou, operujúcou na severoamerickom kontinente. Tento certifikát sa udeľuje výrobkom, pochádzajúcim z lesov, obhospodarovaných udržateľným spôsobom, t. j. keď sa časť lesa vyrúbe, musí sa opäť obnoviť podľa presných pravidiel.

EU Flower – Papiere s certifikátom EU Flower (Ecolabel) sú zárukou, že papier spĺňa vyššie ekologické kritériá. Garantujú, že výrobný proces spĺňa striktné kritériá využívania prírodných zdrojov a chemikálií, emisií do vzduchu a vody, spotreby energie, správy odpadu. Pri výrobe papiera sú používané iba recyklované vlákna alebo drevné suroviny z lesov, obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

Rady na záver

Pri manipulácii s papierom balíky nehádžte a pri prevoze zabezpečte, aby nespadli a nenarážali na seba. Pri poškodení obalu papier radšej už nepoužívajte. Výsledkom môže byť jeho zaseknutie, pokrčenie, nekvalitný výtlačok, či dokonca až poškodenie súčiastky tlačiarne.

 

Najvhodnejšie je skladovať papier v pôvodných baleniach položených na seba, v suchom prostredí bez veľkého výkyvu teploty a vlhkosti. Ideálna je bežná teplota miestnosti 20–25 °C   s relatívnou vlhkosťou vzduchu 35–55 %. Ak takáto možnosť nie je, je potrebné papier nechať aklimatizovať. V opačnom prípade by prišlo k jeho zvlneniu.

 

Papier neotvárajte skôr, než ho plánujete používať. Neotvárajte ďalšie balenie, pokým  ste  to  predošlé  nespotrebovali.  Ak je potrebné doplniť papier do zásobníka, nové hárky vkladajte pod staré.