Pre ktorý typ väzby sa rozhodnúť?

Zariadenia na krúžkovú plastovú, krúžkovú drôtovú a tepelnú väzbu dokážu rýchlo a jednoducho zviazať Vaše dokumenty. Vďaka obálkam, ktoré sa pri týchto väzbách používajú, dokumenty lepšie ochránite pred ich poškodením, budú ľahšie prenosné a zatraktívnia Vašu prezentáciu na poradách alebo stretnutiach. 

Uvádzame hlavné charakteristiky jednotlivých väzieb.

Krúžková väzba plastová

Najrozšírenejšia a najpoužívanejšia je krúžková väzba plastová. K väzbe potrebujete plastové hrebene, do ktorých sa viazaný materiál vkladá a listy fólie, resp. hrubšieho papiera, ktoré použijete ako obálku viazaného dokumentu. Ako predná strana sa zvyčajne používa priehľadná číra alebo farebná fólia z PP alebo PVC, na zadnú stranu zvyčajne kartónová obálka, ktorá môže byť z jednej strany s reliéfnou úpravou v imitácii kože a z druhej strany v hladkej úprave (Delta) alebo s prednou lesklou a zadnou matnou stranou (Chromolux). Plastové hrebene existujú vo veľkosti priemeru 6 mm v okrúhlom a od veľkosti hrebeňa 32 mm v oválnom prevedení.  

Nami ponúkané viazače Fellowes poskytujú užívateľovi vyšší komfort v každom kroku viazacieho procesu:

Krúžková väzba plastová

Tento druh väzby umožňuje pridávanie ďaších strán, resp. odoberanie listov. Ponúkané modely dokážu zviazať 120 až 500 listov s kapacitou dierovania 12 až 30 listov naraz. 

Krúžková väzba drôtová

U tohto druhu väzby sa pridávanie ďalších strán v dokumente nepredpokladá. Dopĺňanie listov je zložité a vždy si vyžaduje nový hrebeň. Existujú modely s manuálnym alebo elektrickým dierovaním listov, ktoré sú vhodné na maximálne vyťaženie v kanceláriách. Dokážu zviazať 135 až 340 listov s kapacitou dierovania 22 až 25 listov naraz. Spotrebný material na obálku je rovnaký ako u krúžkovej väzby plastovej, rozdielny je iba hrebeň, ktorý je v tomto prípade drôtový. Existujú hrebene s 23 aj 34 krúžkami, ktoré sú v rozpätí 4 mm a pomere 3:1 alebo 8,47 mm a pomere 2:1, ktoré zviažu maximálne 130, 135 alebo 340 listov. 

Krúžková väzba drôtová umožňuje pretáčanie listov o 360˚ a dá sa ňou vytvoriť profesionálnejšia prezentácia než s plastovou väzbou. Práca s hrebeňmi a samotné viazanie je však náročnejšie a treba vziať do úvahy aj cenu drôtových hrebeňov, ktorá môže byť pri rovnakom počte viazaných listov oveľa vyššia.  

Postup pri viazaní spočíva v 3 krokoch:

  1. Utrasené listy vložíte do dierovacieho otvoru a predierujete ich.
  2. Otvorený drôtový hrebeň uchytíte pákou a predierované listy nasuniete na krúžky hrebeňa.
  3. Otvorený hrebeň s nasunutými listami vložíte do lisu a hrebeň tlakom uzavriete.

Tepelná väzba

Posledný typ väzby je väzba, ktorá pracuje na princípe zväzovania stránok lepidlom. Na viazanie sa používa špeciálna obálka, nazývaná termoobálka. V mieste chrbta má nanesenú vrstvu lepidla, ktorá sa po vložení do viazača roztopí do tekutej podoby a následne listy, vložené do obálky zlepí. Vyhnete sa teda razeniu otvorov do hárkov a celkový vzhľad zviazaného dokumentu bude vyzerať profesionálne. Mínusy pri tomto type viazania sú obtiažna dodatočná výmena hárkov v už zlepenom dokumente, ktorá si vyžaduje určitú zručnosť a čas, s ktorým musíte rátať na zohriatie zariadenia na prevádzkovú teplotu.