OOPP (osobné ochranné pracovné pomôcky)

Aké osobné ochranné pracovné pomôcky ponúkame

 

 • V ponuke máme viac ako 10 000 ochranných pracovných pomôcok.
 • Naša ponuka OOPP je rozdelená do skupín so zameraním na ochranu určitej časti tela.
 
Ochrana zraku

Ochrana zraku

 
Ochranná pracovná obuv

Pracovná obuv

 
Ochrana dýchacích ciest

Ochrana dýchacích ciest

 
Pracovné rukavice

Rukavice

 
Ochrana hlavy

Ochrana hlavy

 
Testery alkoholu

Alkoholtestery

 
Ochrana sluchu

Ochrana sluchu

 
Lékárničky a zdravotnícke potreby

Lékárničky a zdravotnícke potreby

 
Pracovné odevy

Pracovné odevy

   

 

 • Ponúkame odevy šité na zákazku, podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a to aj zo špeciálnych materiálov ako napr. znížená horľavosť, ESD ochrana a pod.
 • V prípade záujmu zabezpečíme na odev aplikáciu loga či nápisu.
 • Aplikujeme výšivky, nášivky, potlače a transfery v tej najvyššej kvalite podľa požiadaviek zákazníka, kedy si zákazník vyberie odev, určí si kam, čo a ako na odev požaduje aplikovať, OD vytvorí korektúry, ktoré zákazník schváli a OD následne vyrobí a dodá.
 • Spolupracujeme s viac ako 20 dodávateľmi a výrobcami OOPP.
Výrobcovia ochranných pracovných pomôcok

 

V čom sme dobrí

 • Viac ako 10.000 osobných ochranných pracovných pomôcok online v prehľadných kategóriách e-shopu.
 • 10 let zkúseností s predajom OOPP
 • Špecializovaný tím odborníkov
 • Ponúkame poradenstvo a návrh optimálneho riešenia využitia OOPP priamo vo vašej spoločnosti.
 • Vieme navrhnúť správne a funkčné OOPP na základe požiadaviek a konkrétnych činností tak, aby vybavenie plne zodpovedalo platnej legislatíve a potrebám zákazníka.
 • Odporučíme sortiment podľa druhu vášho podnikania.
 • Dodanie tovaru na požadované adresy po celej Českej a Slovenskej republike, vlastnou dopravou.
 • Reporting spotreby a nákladov

 

Prípadové štúdie

 • Dodávka ochranných odevov a pracovných pomôcok pre O.K. Trans Praha zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu a ochranu zdravia zamestnancov, z ktorých niektoré boli opatrené firemnou potlačou.
  Prezrite si našu prípadovú štúdiu.

 

Naše referencie OOPP

Referencie - ochranné pracovné pomôcky

 

OOPP_foto-a-450.jpg

Časté dotazy

Ako mám vybrať správne OOPP?

Pri výbere OOPP záleží na konkrétnych podmienkach na danom pracovisku. Vodidlom pri prideľovaní OOPP môžu byť prílohy nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ktorým sa ustanovuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Zásadnou informáciou pre užívateľov je návod na používanie.

Ako zaistím, že OOPP je bezpečné a zamestnancov ochráni?

O bezpečnosti výrobku svedčí označenie CE na výrobku a tiež vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré vydáva výrobca.

Je daná životnosť OOPP?

Životnosť OOPP stanovuje zamestnávateľ, pokiaľ nie je stanovené od výrobcu. Pokiaľ dôjde k poškodeniu či opotrebeniu OOPP, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť nové OOPP.

Môžem zamestnancovi preplatiť OOPP?

Zamestnávateľ nemôže poskytovanie OOPP nahrádzať finančným plnením. V prípade, že zamestnanec si vyžaduje nadštandardné (drahšie) OOPP a chce si ho doplatiť z vlastných peňazí, možné je sa takto dohodnúť, ale samozrejme výrobok musí mať minimálne rovnaké ochranné vlastnosti, ktoré zamestnávateľ vyžaduje.

Čo mám robiť, keď zamestnanec OOPP nechce používať s odôvodnením, že mu spôsobuje zdravotné problémy?

Nemožno povedať, že zamestnanec nebude OOPP zo zdravotných dôvodov používať. Je ale potrebné, aby bol chránený pred rizikami a zároveň mu OOPP nepôsobili zdravotné ťažkosti. Mal by teda spoločne so zamestnávateľom (odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie úloh v prevencii rizík, lekárom pracovnolekárskej starostlivosti) nájsť najvhodnejšie riešenie, prípadne je možné preložiť zamestnanca na inú prácu.

Môžem zamestnancovi dať pokutu, keď odmieta používať pridelené OOPP?

Ak zamestnanec OOPP nepoužíva, nemožno za to udeľovať pokuty. Iba znížiť sumu osobného ohodnotenia či odmeny. Alebo tiež upozorniť na možnosť výpovede podľa zákonníka práce.

Môžem zamestnanca vybaviť OOPP až po uplynutí jeho skúšobnej doby?

Nie je možné, aby zamestnanec OOPP dostával až po skúšobnej dobe. Zamestnanec musí dostať OOPP pri nástupe do práce. Pri rozviazaní pracovného pomeru alebo ukončení dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru má zamestnanec povinnosť použité OOPP vrátiť. Zamestnávateľ po ňom môže požadovať finančnú náhradu iba v prípade, že mu ich nevráti, alebo aj v prípade, že budú nadmerne poškodené (nezodpovedajúce dobe používania). Môžu sa tiež dohodnúť, že si ich zamestnanec odkúpi za zostatkovú cenu.

 

Normy a legislatíva pro OOPP

Ochrana zraku

Ochrana zraku

Ochranné pracovné odevy

Ochranné pracovné odevy

Normy a legislatíva - Ochrana dýchacích ciest

Ochrana dýchacích ciest

Normy a legislatíva - Pracovná a bezpečnostná obuv

Pracovní a bezpečnostní obuv

Normy a legislatíva - Ochrana hlavy

Ochrana hlavy

Normy a legislatíva - Ochrana rúk

Pracovní rukavice

Normy a legislatíva - Ochrana sluchu

Ochrana sluchu

  

 

Úvodná stránka
na úvodnú stránku
nakúpiť OOPP
OOPP