Ochrana hlavy - normy a legislatíva

Ochrana hlavy v pracovnom vzťahu je upravovaná legislatívnymi požiadavkami a normami. Získajte prehľad, ako chrániť zdravie svojich zamestnancov.

 

EN 397 Ochranné prilby pre priemysel

Táto európska norma stanovuje fyzikálne požiadavky a požiadavky na vyhotovenie, skúšobné metódy a požiadavky na značenie pre priemyselné ochranné prilby. Povinné požiadavky sa uplatňujú na prilby pre všeobecné použitie v priemysle. Nepovinné požiadavky na vyhotovenie sú zaradené pre uplatnenie len tam, kde ich výrobca prilby výslovne deklaruje. Priemyselné ochranné prilby sú určené najmä pre poskytovanie ochrany užívateľov pred padajúcimi predmetmi a následnému zraneniu mozgu a fraktúre lebky.

 

EN 50365 Elektricky izolujúce prilby pre použitie v inštaláciách nízkeho napätia

Táto norma platí pre elektricky izolačné prilby používané pre práce pod napätím alebo v blízkosti živých častí inštalácií s napätím neprevyšujúcom AC 1 000 V a DC 1 500 V.
Tieto prilby, ak sa používajú spoločne s ostatnými elektricky izolujúcimi ochrannými zariadeniami, zamedzujú priechodu nebezpečného prúdu osobám cez ich hlavu.

 

EN 12492 Prilby pre horolezcov

Táto európska norma stanovuje bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na prilby používané pri horolezectve. Ochrana poskytovaná prilbou závisí od okolností súvisiacich s úrazom a nosenie prilby nemusí vždy zabrániť smrti alebo dlhodobej invalidite.
Časť nárazovej energie je tlmená prilbou, čím sa zmenší energia nárazu, ktorému je hlava vystavená. Konštrukcia prilby môže byť touto absorbovanou energiou poškodená a preto každá prilba, ktorá bola vystavená takému nárazu, musí byť vymenená, aj keď nie je viditeľné žiadne poškodenie.
Horolezecké prilby sú vybavené upevňovacím systémom pre udržanie prilby na hlave. To ale môže zapríčiniť, že prilba zostane zachytená a to môže predstavovať riziko škrtenia.

 

EN 812 Priemyselné prilby chrániace pri náraze

 

Táto európska norma stanovuje fyzikálne a technické požiadavky, skúšobné metódy a požiadavky na značenie pre priemyselné prilby chrániace pri náraze hlavou.
Priemyselné prilby chrániace pri náraze hlavou sú určené na ochranu užívateľa pred účinkami nárazov hlavou do tvrdých, nepohyblivých predmetov, ktoré môžu spôsobiť tržné rany alebo iné povrchové zranenia. Nie sú určené pre ochranu pred účinkami padajúcich alebo vrhnutých predmetov, pohybujúcich sa alebo zavesených bremien.
POZNÁMKA Priemyselná prilba chrániaca pri náraze hlavou by sa nemala zamieňať za priemyselnú ochrannú prilbu podľa EN 397.

 

Úvodná stránka
na hlavnú stránku OOPP
nakúpiť pracovnú ochrannú a bezepčnostnú obuv
Ochranné pracovné odevy