Vážený obchodný partner,

 

v týchto dňoch sa končí tlač nového katalógu Kancelária 2019 / 2020.

 

Pre účely jeho distribúcie Vás týmto žiadame o spätné objednanie počtu výtlačkov, o ktoré budete mať záujem. Katalóg bude rozdeľovaný podľa kľúča, ktorý bude prispôsobený Vášmu obratu. Nové koncové ceny budú platné od 15. 7. 2019 a veľkoobchodné od 12. 8. 2019.

 

Vyplňte prosím návratku alebo si katalógy objednajte mailom na velkoobchod@lamitec.sk .

 

Martin Škorvánek Iveta Obložinská
Lamitec, spol. s r.o. Lamitec, spol. s r.o.
veľkoobchodný predaj veľkoobchodný predaj
Tel.: +421 917 973 320 Tel.: +421 2 491 074 18
martin.skorvanek@lamitec.sk iveta.oblozinska@lamitec.sk