HSM Deň Zeme 2023

hsm_den_zeme_2023

HSM preberá zodpovednosť za ľudí, prírodu a životné prostredie

 

Tak ako každý rok aj 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Viac ako 175 krajín sa zúčastňuje na tomto dni, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o dopade klimatických zmien a vyzýva na hľadanie nápadov a opatrení na minimalizáciu týchto vplyvov.

 

Čo sa týka zodpovedného využívania prírodných zdrojov,  je HSM aktívne už mnoho rokov a plní svoju zodpovednosť. HSM znamená trvalo udržateľnú ochranu životného prostredia a klímy.

Produkty HSM umožňujú zabezpečenie surovín, čím dávajú možnosť na udržateľné opatrenia v mnohých odvetviach. Preto vyrábame čo najšetrnejšie k životnému prostrediu a neustále začleňujeme environmentálne aspekty do našich procesov.  

 

  • Eliminácia kompozitných materiálov zaručuje 100 % recykláciu produktov
  • Používanie čisto ekologických, recyklovateľných pomocných a prevádzkových materiálov
  • Využívanie fotovoltaniky na výrobu elektriny pre výrobu
  • Zníženie spotreby energie použitím svetelných pásov, snímačov denného svetla a detektorov pohybu
  • Využívanie rekuperácie tepla vo výrobe
  • Používanie farieb s nízkym obsahom rozpúšťadiel
  • Repasovanie starých prístrojov vo vlastnej továrni
  • Krátke prepravné trasy vďaka výrobe v Nemecku

K zodpovednému využívaniu prírodných zdrojov prispievajú aj samotné produkty HSM.

HSM skartovačky potrebujú elektrinu, ale iba vtedy, keď skutočne skartujú. Keď sa nepoužívajú, automaticky sa prepnú do pohotovostného režimu alebo sa dokonca vypnú, čím spotrebujú menej ako 0,1 W alebo vôbec žiadnu elektrinu. Väčšina našich strojov HSM SECURIO za to získala certifikát Blue Angel.

 

Viac o environmentálnej filozofii HSM sa dozviete tu Udržateľnosť | Spoločnosť | HSM.

 

Zvážte pri rozhodovaní o kúpe skartovacieho stroja aj šetrné nakladenie so zdrojmi a prispejte tak k ochrane životného prostredia.