Dobré pre životné prostredie - dobré pre vás

Dobré pre životné prostredie - dobré pre vás

Správať sa udržateľne znamená nakupovať udržateľne. Mimoriadnu prioritu by preto malo mať šetrenie 

surovinami a úspora energie. Zaviazaním sa k Nemecku ako miestu výroby sme vytvorili optimálny rámec 

pre ochranu životného prostredia. 

 

HSM vyrába čo najudržateľnejšie a vo svojich procesoch neustálne zohľadňuje životné prostredie. 

To, samozrejme, zahŕňa osobitnú pozornosť spotrebe energie každého produktu - niečo, čo je mimoriadne 

dôležité najmä za súčasných okolností. Skartovačky HSM stále potrebujú elektrinu - ale iba vtedy, keď skartujú. 

Keď sú nečinné, automaticky sa prepnú do pohotovostného režimu alebo sa úplne vypnú, čím spotrebujú menej 

ako 0,1 W, prípadne žiadnu elektrinu. Toto je len jedným z dôvodov, prečo boli skartovačky HSM SECURIO 

ocenené certifikátom Blue Angel

 

Pre maximálnu výkonnosť pri minimálnej spotrebe energie sa môžete spoľahnúť na inovatívne technológie 

a kompletnú dodávku náhradných dielov z jedného zdroja. 

 

 

HSM je už viac ako 50 rokov synonymom ohľaduplného a efektívneho prístupu k prírodným zdrojom. To sa neprejavuje 

len vo firemných procesoch, napríklad vo využívaní spätného získavania tepla a fotovoltanických systémov, ale aj v samotných 

produktoch - skartovačky HSM sú vyrábané s ohľadom na prírodu. Tie prispievajú k zodpovednému prístupu vďaka opätovne použiteľným materiálom. Okrem toho, HSM už mnoho rokov 

podporuje aj sociálne projekty ako Lekári bez hraníc alebo projekt SOS detských dediniek či viaceré miestne organizácie.

 

 

Garantujeme vám odolnú konštrukciu a dávame nasledujúce garancie: 

HSM - môj skartovací stroj

HSM - môj skartovací stroj

Pretože udržateľnosť je pre mňa dôležitá.

"Ako majiteľka malého butiku mám veľmi veľa bločkov 

a rovnako musím chrániť citlivé osobné údaje mojich zamestnancov. 

Udržateľnosť je pre mňa obzvlášť dôležitá vo všetkom, 

aj čo nakupujem do obchodu. Ochrana údajov nie je výnimkou.

Preto mám v kancelárii skartovačku dokumentov HSM SECURIO 

v bezpečnostnom stupni P-4. Nie som len na bezpečnej strane, 

ale zároveň som nakupovala udržateľne. Skartovačky HSM sú vyrobené 

v Nemecku a majú - vďaka vysokej kvalite - dlhú životnosť. 

Navyše boli ocenené certifikátom Blue Angel, 

a preto sú mimoriadne energeticky úsporné. “

Natalie M., majiteľka butiku

Pri trvalom udržateľnom obstarávaní zohráva dôležitú úlohu správne poradenstvo - ušetrí vám to veľa nepríjemností 

a zaistí, že neurobíte zlé rozhodnutie o nákupe. Pomôžeme vám našimi odbornými znalosťami, aby ste získali presne 

taký skartovač dokumentov, aký potrebujete!