Dávame zelenú zeleným produktom

Udržateľnosť životného prostredia, recyklácia materiálov v čo najväčšej možnej miere, priaznivé podmienky pre trvalo udržateľný rast alebo iba snaha žiť viac v súlade s prírodou. Témy, ktoré v posledných rokoch rezonujú spoločnosťou čoraz viac. 

 

Ekologické produkty sú budúcnosťou nielen v kanceláriách, pracovných priestoroch ale aj v prostredí domácich pracovní. Preto dávame zelenú ekologickým produktom. V rámci našej snahy prinášať zelenšie produkty do každodenného života rozširujeme ponuku nielen kancelárskeho sortimentu produktov o zelenšie alternatívy. 

 

Už v minulosti ste mohli u nás nájsť ekologické produkty za výhodné ceny, ktoré pre lepšiu prehľadnosť označujeme špeciálnym logom, ktoré zjednoduší orientáciu v zelenšej ponuke. 

 

Pravidlá pre použitie enviromentálnej značky

Pravidlá pre použitie enviromentálnej značky

 

Spoločne sme sa pozreli na aktuálnu ponuku produktov u nás, vykonali rozsiahlu analýzu a prinášame významné zmeny v hodnotení jednotlivých položiek. Vytipovali sme niekoľko kritérií, ktoré sledujeme a budeme sledovať pri jednotlivých položkách, aby sme garantovali, že na váš pracovný stôl sa dostane zelený produkt.

 

V zásade rozlišujeme v našej ponuke certifikované a necertifikované produkty od výrobcov. 

 

  1. Certifikované produkty od výrobcov disponujú oficiálnou enviromentálnou značkou, ktorá bola udelená za ich ekologické aspekty, a tie boli hodnotené 3. stranou (značka Blue Angel, Nordic Swan, EU Ecolabel a ďalšie).
  2. V prípade necertifikovaných produktov sme prijali sériu kritérií, ktoré nám umožnia lepšie kontrolovať a vyhodnocovať, ktoré produkty sú naozaj ekologické. Nižšie nájdete kompletný zoznam podmienok, ktoré musia produkty splniť, aby sme im udelili eko označenie:

 

  • Aspoň 45% a viac výrobku je vyrobeného z recyklovaných materiálov
  • Produkty sú biologicky recyklovateľné alebo ľahko rozložiteľné
  • Produkty, ktoré sú vyrobené z alternatívnych materiálov a plastov, nie z bežne používaného PVC
  • Perá alebo pomôcky na písanie, ktoré umožňujú opakovateľnú výmenu alebo doplnenie náplní a tieto náplne máme bežne v ponuke
  • Produkty, ktoré majú garantovanú životnosť, respektíve záruku minimálne 10 rokov
  • Produkty, ktoré je možné opakovateľne použiť
  • Produkty od dodávateľov, ktoré disponujú certifikátom kvality napr. EMAS
  • Produkty, ktorých dodávateľský reťazec je čo najkratší a najmenej zaťažujúci životné prostredie (regionálne produkty, produkty zo susediacich krajín)

Zelenšia príroda je každým dňom bližšie

 

Ekologické aktivity, ohľaduplnejšie správanie sa na pracovisku alebo spoluúčasť na rôznych environmentálnych aktivitách a iniciatívach. Malé, každodenné kroky vedúce k zníženiu spotreby neekologických produktov a ich nahradzovanie ekologickejšou alternatívou. Zmena spôsobu myslenia o tom, ako žiť svoj každodenný život. Toto všetko sa skrýva za zelenšou budúcnosťou, ktorá je na dosah ruky. 

 

Pridajte sa k nám, nahraďte zaužívané produkty za ich zelenšie alternatívy a užívajte si všetky výhody, ktoré vám už dnes môže priniesť zelenšie pracovisko.  

 

Zelenšia príroda je každým dňom bližšie