Viete ako zálohovať? Pozrite sa, ktoré fľaše sú vratné

Zálohovaním fliaš pomáhame prírode. V prvom rade by sme však mali vedieť, ktoré fľaše sú vratné a ako ich správne vrátiť do obehu. Ak vám to ešte nie je úplne jasné, v nasledujúcom článku sa dozviete všetky potrebné informácie. 

Dňa 1. 1. 2022 sa na Slovensku oficiálne začalo so zálohovaním plastových fliaš. Najskôr sa po celej krajine zriaďovali odberné miesta pre pohodlné zálohovanie plastových fliaš, a dnes ich už nájdeme takmer v každej väčšej predajni. Samozrejme, zálohovanie plastových fliaš fungovalo aj predtým. Podľa dostupných údajov sa nám do uvedeného termínu darilo fľaše od nápojov zbierať a ďalej spracovávať na 60 %, avšak cieľ na rok 2025 je 90 %.  

 

Recyklácia plastových fliaš má obrovský zmysel. Nielen z ekonomického hľadiska, nakoľko ide o cenné materiály, ale aj z pohľadu ochrany prírody. Pre predstavu - bežná plastová taška sa vo voľnej prírode rozkladá 10 až 20 rokov, plastové poháre cez 50 rokov a plastové fľaše sa rozkladajú v horizonte 150 až 200 rokov

 

Okrem plastových fliaš je možné recyklovať aj plechovky. Tie sa vo voľnej prírode rozkladajú od 80 až do 200 rokov. Špeciálnou kategóriou sú sklenené fľaše, ktoré sa síce rozkladajú tisícky rokov, ale ich recyklácia je prakticky neobmedzená možná donekonečna. Pozrieme sa, ktoré fľaše sú vratné, a teda je možné ich recyklovať. 

Ktoré fľaše sú vratné?

 

Zjednodušene môžeme povedať, že od 1. 1. 2022 je o niečo jednoduchšie vyznať sa v problematike, ktoré fľaše sú vratné. Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky (objem od 0,3 l až po 3 l), ktoré majú na obale znak Z a v šípkach napísané ZÁLOHOVANÉ. Pokiaľ na plastovej fľaši alebo plechovke vidíte vyššie uvedené znaky, môžete ju bez obáv zálohovať - buď vrátením do automatu na zálohované fľaše a plechovky alebo na odberné miesto. 

 

V rámci problematiky, ktoré fľaše sú vratné, nezabúdajme ani na sklenené fľaše. Tie je naďalej možné vrátiť tak ako doteraz, pričom niektoré sklenené fľaše je možné vrátiť nielen prostredníctvom odberného miesta, ale aj priamo cez automat na zálohované fľaše. Nielen plastové fľaše, ale aj sklenené fľaše tak môžu patriť medzi široké zastúpenie ekologických produktov v našich domácnostiach.

 

Všetky vratné fľaše je potrebné vrátiť na odberné miesto alebo do automatu na vratné fľaše v neporušenom, nestlačenom stave a s jasne čitateľným čiarovým kódom. Vo vnútri fľaše sa nesmie nachádzať zostatková tekutina a fľaša by mala mať vrchnák. Nový systém zálohovania neplatí na všetky plastové obaly od nápojov - výnimku tvoria plastové krabice na mlieko, nápoje s obsahom mlieka, sirupové nápoje, prípadne alkoholické nápoje, ktoré obsahujú viac ako 15 % alkoholu.

Zálohujeme plastové fľaše

Ako funguje celý systém vratných fliaš?

 

Ochrana prírody je vďaka systému vratných fliaš opäť o niečo jednoduchšia. Už pri nákupe si môžete všimnúť, že okrem samotnej ceny nápoja sa automaticky priráta aj cena za zálohovanú fľašu vo výške 15 centov. Po vypití nápoja a za podmienok popísaných vyššie vrátime fľašu na odberné miesto alebo do automatu a späť získame 15 centov. Všetky vrátené fľaše sa prevezú do triediaceho centra, odkiaľ ďalej putujú na ďalšie spracovanie. Následne sa k nám vrátia v podobe nových fliaš.  

 

Samozrejme, stále existuje možnosť recyklovať plastový obal prostredníctvom klasických žltých nádob na triedený zber. Pri tejto možnosti ale nezískate vratný poplatok 15 centov, ktorý ste zaplatili pri kúpe nápoja, a celý proces recyklácie bude o niečo menej úsporný ako keď plastovú fľašu s označením vrátite na odbernom mieste alebo prostredníctvom automatu. 

 

Otázku „Ktoré fľaše sú vratné?“ máme týmto zodpovedanú a pevne veríme, že zálohovanie bude pre vás o niečo jednoduchšie. Spolu s ďalšími ekologickými produktmi môžeme účinne chrániť prírodu a zbytočne ju nezaťažovať ďalším odpadom.