Tipy na prezentácie: ako zaujať a čomu sa vyvarovať?

Prezentovanie je umenie. Každý z nás už zažil zdĺhavé, nudné či obsahovo príliš nabité prezentácie, z ktorých si neodnesieme nič užitočné. Stačí však trochu cviku a niekoľko užitočných rád, a dokážeme vytvoriť a predniesť pútavú prezentáciu. V článku nájdete rôzne tipy, ako to robiť a ako to naopak nerobiť. Ako sa hovorí, iba malé percento informácií prijímame sluchom, dôležitá je predovšetkým vizuálna prezentácia - až cca 70% informácií prijímame práve vizuálne. 

1. Premyslite si a spíšte, čo chcete v prezentácii povedať

 

Prvý tip v našom blogu nikoho neprekvapí. Dôkladná príprava je základ, a týka sa aj prípravy pred prezentáciou. Určite budete chcieť publiku predviesť, že ste v problematike doma a orientujete sa v prezentovanom probléme. Dôležité je, aby ste neskĺzli k bezduchému a robotickému opakovaniu naučeného textu. Lepšie, ako sa text len naučiť je jednoducho obsiahnuť celú tému a hovoriť prirodzene. Na začiatok si môžete spísať osnovu, ktorej sa budete držať a pod jednotlivé body napísať hlavné myšlienky. 

 

Okrem mentálnej prípravy zohráva dôležitú úlohu aj technická príprava. Odporúčame vopred, pred samotnou prezentáciou vôbec, navštíviť miestnosť, kde budete prezentovať. Dôležité je zapojiť PC alebo notebook a vyskúšať projektor, prípadne projekčnú tabuľu, či všetko funguje správne. V prípade, že miestnosť disponuje aj flipchartom alebo interaktívnou tabuľou, odporúčame skontrolovať ich funkčnosť, a v prípade flipchartovej tabule aj doplnky. Ak je všetko v poriadku,  prezentácia sa zobrazuje správne, ukazovadlo na ukazovanie v prezentácií funguje a doplnky sú na mieste - dôležitý bod pre úspešnú prezentáciu je splnený. 

2. Prvý dojem je dôležitý

 

Nech vás je poriadne počuť! Dôležitá zásada, ktorou získate pozornosť a prinútite divákov, aby vás počúvali. Samozrejme, v rôznych obmenách je potrebné s hlasom pracovať počas celej prezentácie. Výraznú zložku prezentácie zohráva reč vášho tela - trasenie rúk, trasenie hlasu, pozeranie do stropu alebo na zem, prípadne červenanie tváre alebo potenie. Môžete im prechádzať poriadnou prípravou, dobre zvládnutou témou, a taktiež tým, že si prezentáciu vyskúšate najskôr v domácom prostredí, prípadne tam, kde ste absolútne zrelaxovaný. 

 

Práca s hlasom je dôležitá, rovnako tak je dôležité aj tzv. “otvorenie”. Môžete na začiatok povedať krátky vtip, ktorým prelomíte formálnu atmosféru a budete publiku o niečo bližší. Počas celej prezentácie nezabudnite pracovať s hlasom, vložte na začiatok napr. malú kuriozitu, ktorá sa dotýka témy. Môžete sa publika opýtať, či sa s podobnou témou stretli, prípadne ho pripraviť na možnosť kladenia otázok po konci prezentácie. Moderné technológie umožňujú klásť otázky počas prebiehajúcej prezentácie s tým, že na konci prezentácie ich zodpoviete. 

2. Prvý dojem je dôležitý

3. Rekvizity sú váš kamarát

 

Vo väčšine tém je možné využiť rekvizity, prípadne hmotné veci, ktoré súvisia s prezentovanou témou. V podstate to môže byť čokoľvek, čo súvisí s témou a pomôže zaujať publikum. Od malého pera, cez archivačnú krabicu až po stôl alebo, ako to téma dovoľuje, aj práčku alebo umývačku riadu. Publikum si slová správne spojí, v budúcnosti sa im taktiež ľahšie vybavia spojenia s aktuálnou témou. Medzi publikum môžete rozdať propagačné materiály, prípadne malý kvíz alebo test, ktorý si počas prezentácie spoločne vyplníte. Vyskúšajte to a uvidíte ten rozdiel. 

V prípade, že prezentovaná téma sa nedotýka hmotných a hmatateľných vecí, padnú vhod tzv. moderačné tabule s prislúchajúcimi doplnkami. Ich vyhotovenie ponúka dostatok mobility, ak ich nebudete potrebovať, prípadne by v polovici prejavu zbytočne pútali pozornosť, jednoducho ich odsuniete a neskôr opäť pritiahnete. Na moderačné tabule pripínať, lepiť alebo prostredníctvom magnetiek umiestniť ďalšie materiály. V prípade využitia správnych doplnkov môžete prezentáciu posunúť na nový level.

4. Využite príbeh ako svoju zbraň

 

Vždy sa držte informačného zámeru, respektíve cieľa, ktorý sledujete svojou prezentáciou. Čo má byť hlavnou témou prezentácie? Chcete uviesť nový produkt, informovať publikum, vzdelávať poslucháčov alebo iba odprezentovať výsledky? Choďte na to cez príbeh. Ľudia všetkých vekových kategórií viac ocenia pútavé rozprávanie ako len holé vymenovanie faktov, čísiel a údajov. Využívajte naplno silu rozprávania príbehu, ktorým môžete popretkávať celú prezentáciu. Každé rozprávanie príbehu v sebe nesie niekoľko dôležitých prvkov:

 

  • Fakty a príbehy - využívajte mix faktov a faktických údajov a vášho príbehu. Skúste fantazírovať, čo by bolo keby a podobne.
  • Vysvetľujte - hovorte o budúcich plánoch, čo sa plánuje a ako sa to plánuje dosiahnuť, prípadne, ako sa to už dosiahlo.
  • Úspechy - preveďte publikum hlavnými míľnikmi danej témy.
  • Hlavný hrdina - preveďte publikum prostredníctvom celej témy cez hrdinu, ktorým budete práve vy a vaše zážitky a poznatky o téme.
4. Využite príbeh ako svoju zbraň

5. Použite predpripravené vzory a jednoduchosť prezentácie

 

Jednoduchosť v prezentácií je váš priateľ. Myslite na to ešte pred samotnou prípravou. V prípade, že budete prezentovať prostredníctvom známych softvérov určených na prezentáciu, využite voľne dostupné šablóny, ktoré vám pomôžu pri príprave vizuálne pútavej prezentácie. Okrem samotnej šablóny častokrát získate prvky, ktoré po kliknutí vykonajú nejakú akciu, prípadne dodajú rôzne efekty. V prípade, že nemôžete využiť elektronickú formu, odporúčame siahnuť po praktický workshop kufroch, v ktorých nájdete všetky potrebné doplnky pre plne dynamickú a bezproblémovú prezentáciu. 

 

Pravidlo jednoduchosti platí aj pri obsahu samotnej prezentácie. Všetky vaše znalosti konkrétnej témy nemusia byť nutne zahrnuté aj v prezentácii. Samotnú tému popisujte v prezentácií skôr pomocou jednotlivých bodov, heslovito atď.. . Počas prezentácie každý bod jednoducho rozviniete. Vyhnite sa prepisovaniu celého textu do samotnej prezentácie, siahnite skôr po vizuálne príťažlivých obrázkoch, grafoch a dizajnových prvkoch. 

 

Hlavnou úlohou prezentácie je zaujať, poskytnúť adekvátne množstvo informácií k prezentovanej téme a vzbudiť záujem aj u publika. Veríme, že vďaka našim tipom bude pre vás prezentovanie o niečo jednoduchšie. Odmenou za zvládnutú prezentáciu bude nielen potlesk a ocenenie zo strany publika ale aj úprimný záujme o danú tému.