Tabule nepatria iba do školy. Dajte zelenú vizuálnemu manažmentu

Raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť. Veci, ktoré vidíte, si zapamätáte oveľa skôr a dlhodobejšie, ako keby ste o nich len počuli. Až 80 % informácií ľudia prijímajú prostredníctvom zraku. Práve tento argument nahráva vizuálnemu manažmentu. 

Čím väčší tím sa nachádza na vašom pracovisku, tým pestrejšia je skladba ľudí. Preto je čoraz ťažšie nájsť spôsob komunikácie, ktorému porozumejú všetci zamestnanci. Najviac môžete túto rozmanitosť pozorovať pri spoločnom riešení konkrétneho projektu.

 

Keďže existuje viacero tzv. psychologických a vnemových filtrov, cez ktoré ľudia vnímajú úlohy, netreba čakať, že všetci všetkému ihneď porozumejú. Prvým krokom je, aby ste ich vôbec podnietili ku diskusii o projekte. Preto je nevyhnutné, aby boli všetky úlohy viditeľné. Tu prichádza na pomoc vizuálny marketing, ktorý využívajú aj známe typy riadenia projektov – agilné riadenie, proces Scrum aj Lean development.

Buďte ako chameleón s agilným riadením procesov

Keby sme sa chceli vyjadrovať pekne po slovensky, nahradili by sme prídavné meno agilný slovenskými ekvivalentmi ako čulý, aktívny alebo pohyblivý. Agilný manažment je opakom tzv. vodopádového modelu riadenia. Tento starší spôsob navrhnutý Winstonom Royce-om má nevýhodu v tom, že všetko je navrhnuté dopredu. Tým pádom nie je možné flexibilne reagovať na zmenu situácie.

 

Pri riadení procesov agilne sa využívajú krátke vývojové cykly. Niekde ich nájdete aj pod označením šprinty. Ich zámerom je nepretržité prehlbovanie vývoja produktu. Cykly sa opakujú a je ich 3 až 8.

Ako využiť biele tabule?

Premeňte svoju bielu keramickú tabuľu na pomocníka pri agilnom procese. Stačí vám pár farebných samolepiacich bločkov, popisovačov a magnetických rámčekov. Pomocou nich si upravíte priestor tabule podľa predstáv. Môžete si napríklad rozdeliť proces na sekcie:

 • „to do“
 • v procese
 • pripomienkuje sa
 • hotovo

 

Ak tabuľu umiestnite na viditeľné miesto, budú mať vaši zamestnanci okamžite prehľad o tom, v akom štádiu sa projekt nachádza. 

Optimalizujte výkon s Lean developmentom

Hlavnou zásadou Lean developmentu je maximalizovať hodnotu a minimalizovať straty. Nebavíme sa iba o stratách vo výrobe, ale aj v biznis sfére, kde ich predstavuje napríklad pokles zákazníkov.

 

Sedem spôsobov mrhania podľa metódy Lean:

 1. nadprodukcia
 2. čakanie
 3. preprava
 4. nadhodnotenie procesov
 5. inventár
 6. chod
 7. chyby

Aj tabuľa pomôže vášmu pokroku

Hlavnou hnacou silou tejto metódy je pokrok. Na vytvorenie plánu neexistuje univerzálny vzorec. Môžete si zostaviť tabuľu, ktorá by vizuálne motivovala odstránenie alebo riešenie nejakého konkrétneho procesu na vašom pracovisku.

 

Jej priestor prerozdeľte na 3 stĺpce:

 • problém
 • riešenie
 • nástroj

Opäť môžete predeliť plochu pomocou samolepiacich a magnetických rámčekov.

 

Vizuálny marketing umožní mať zamestnancom neustále na očiach stav vášho projektu, zlepšenia a ciele. Len pomocou jednoduchých bielych tabúľ môžete zviditeľniť všetko, čo potrebujete. Záleží len na vás, či si vyberiete napichovacie, striekané, alebo keramické.