Lamitec slávi 30. výročie - rozhovor s riaditeľom Martinom Molčanom

V roku 1993 boli položené základy spoločnosti Lamitec. Firma, ktorá sa na začiatku orientovala predovšetkým na oblasť úpravy dokumentov a predaj súvisiaceho tovaru, sa v priebehu troch desaťročí transformovala na významného hráča v oblasti predaja a distribúcie kancelárskych potrieb pre slovenský trh. Prečítajte si rozhovor so zakladateľom spoločnosti, p. Martinom Molčanom a pozrite si jedinečné archívne fotografie, ktoré sme zdigitalizovali. 

Začiatky spoločnosti Lamitec

Lamitec v roku 2023 oslávi 30. výročie založenia. Ako si spomínate na prvotný impulz, ktorý viedol k založeniu spoločnosti? S akou víziou začínala?

 

Môj pracovný život začal na Fakulte informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde som po skončení štúdia aj pôsobil. Charakter práce umožňoval, aby som bol do veľkej miery pánom svojho času a študijného zamerania. Mal som slobodu, ktorá v dobe vtedajšieho režimu nebola úplne bežná. Venoval som sa študentom a postgraduálnemu štúdiu. Praktickú stránku trhu som pozoroval z väčšej vzdialenosti. Akademický život sa mi veľmi páčil, našiel som sa v ňom a myslel som si, že to bude moje celoživotné povolanie.

 

Trhlinu do mojej kariérnej predstavy priniesol pád komunistického režimu a otvorenie nových príležitostí. Možnosti boli obrovské a skoro všetci :) boli na rovnakej štartovacej čiare. Uvedomil som si, že je nelogické nahliadať na fungovanie trhu iba akademickou optikou. Pripomenul som si citát: „Šedivá je každá teória, ale večne zelený je strom života.“, odišiel som zo školy a založil novú firmu. Druhým, viac osobným impulzom na zmenu bolo dovŕšenie 30. roku života. Pri oslave mojich 30. narodenín som si povedal, že by dávalo zmysel začať robiť niečo, za čím by bol viditeľnejší výsledok.

 

Pri budovaní firmy od piky nie je veľa času na vízie, riadil som sa zdravým sedliackym rozumom. Dôležité bolo rozbehnúť firmu postupne, tak, aby boli náklady pokryté výnosmi, nebrať si zbytočné pôžičky, nemať veľké oči, neminúť všetky zarobené peniaze ale väčšinu nechať vo firme, aby mala prostriedky na ďalší rast. Správať sa férovo a zodpovedne k zamestnancom, ktorí začali postupne pribúdať, k dodávateľom, inštitúciám a samozrejme k zákazníkom. A taktiež hľadať informačné riešenia, aby sme zefektívňovali naše procesy na nákupe, v predaji alebo logistike.

Spoločnosť Lamitec a Martin Molčan

Zmenila sa táto vízia časom alebo neustále pretrváva, aj po 30 rokoch od založenia? 

 

Zmenilo sa strašne veľa ale spomenuté hodnoty a vízie do veľkej miery ostali :)

 

Rok čo rok Lamitec rastie. Pozitívne čísla nepochybne tešia nielen Vás, ale aj vašich zamestnancov. Ktorý úspech spoločnosti je pre vás najväčší? Respektíve, ktorý moment považujete za výnimočný? 

 

Ak sa zameriam na prvú dekádu nášho pôsobenia, za hlavný úspech považujem, že sme prežili náročné 90. roky a stali sme sa rozhodujúcim hráčom v obore. Spolu s nami sa na trhu objavilo aj veľmi veľa podobných hráčov, každý začal predávať počítače a kopírky. Trh bol hladný a možnosti obrovské. My sme sa chceli odlíšiť a ostali sme pri našich koreňoch - pri technike na úpravu dokumentov a príslušného spotrebného materiálu. V tej dobe to bol relatívne malý segment trhu.

 

Za najväčší úspech považujem, že sme sa ako firma nedali zlákať neodolateľnými príležitosťami ale dôsledne sme sa držali našej cesty. Od začiatku sme naše poslanie brali vážne, zodpovedne, a vďaka tomu sme sa stali najväčším hráčom v obore. Zatiaľ čo stovky firiem, ktoré mali veľmi podobný predmet podnikania začali postupne upadať, zanikať alebo sa museli transformovať do iných oborov.

Spoločnosť Lamitec v začiatkoch

A ktorý, naopak, za najťažší?

 

Za najťažší považujem rozchod s mojim spoločníkom v roku 2010, ktorý bol zároveň mojím spolužiakom zo strednej školy a veľmi dobrým osobným priateľom. Bol so mnou od roku 1993. Bohužiaľ, náš spôsob nazerania na podnikanie, vízie a hodnoty spoločnosti sa začali rozchádzať. Niekedy si jednoducho treba nájsť dostatok času na rozhovor s ľuďmi, zladenie názorov a pohľadov na život, aby sa tak predišlo nedorozumeniam.

 

Náš rozchod bol na míle vzdialený od riadeného procesu. Bol pomerne emotívny, bez ohlásenia, a zo dňa na deň odišli aj niektorí zamestnanci. Zvyšní ľudia ostali zneistení. Samozrejme, pribudlo im viac práce a firma sa potácala v základoch. V priebehu niekoľkých týždňov sa ale situácia stabilizovala a vrátila do štandardného režimu. Následne, aj vďaka obnovenej komunikácii, sme sa férovo dohodli na zmluvnom rozchode a odpredaji podielu spoločníka. 

 

Teraz, s odstupom času, sa na to pozerám ako na súčasť toku života a môjmu bývalému spoločníkovi prajem iba to najlepšie, nech sa mu darí a nech sa má dobre :)

V priebehu rokov sa spoločnosti búrlivo menia, vyvíjajú a transformujú. Prešla podobným procesom aj Vaša spoločnosť alebo išlo o proces postupného vývoja, bez turbulentných zmien?

 

Myslím, že oba spôsoby sú obsiahnuté vo vývoji každej spoločnosti. 30 rokov nášho pôsobenia môžeme zjednodušene rozdeliť na 3 dekády.

 

Prvá dekáda sa vyznačovala postupným rozvojom veľkoobchodného predaja a sortimentu kancelárskych potrieb v širšom zmysle - kategória archivácie a zakladania, písacích potrieb, obálok, etikiet, blokov a bločkov, viazacej, laminovacej a skartovacej techniky so spotrebným materiálom, stierateľných tabúľ a prezentácie, a kancelárskych potrieb ako sú zošívačky, dierovačky, korekčné produkty, lepenie a pod. 

 

Druhá dekáda začala zavedením katalógového predaja do firiem, čo bola svojim spôsobom turbulentná zmena. Znamenala budovanie predajného tímu, vydávanie veľkého, niekoľko stostranového papierového katalógu, budovanie vlastnej dopravy a rozšírenie sortimentu o ďalšie komoditné skupiny - kancelársky papier, tonery, IT príslušenstvo, občerstvenie a hygienu. 

 

Ďalšia zmena sa udiala na začiatku 3. dekády - v roku 2014. Spojili sme sa so stredoeurópskym holdingom PBS, pôsobiacim v ôsmich krajinách. Išlo o ďalšiu turbulentná zmena pre spoločnosť - využitie medzinárodného know-how, vzťahov s medzinárodnými dodávateľmi, finančnej stability, nových IT riešení v ERP systéme, ako aj vo webových aplikáciách.

V čom vidíte najväčší potenciál Lamitec? Je niečo, v čom za tri dekády pôsobenia na trhu vyniká? Kam bude jeho ďalší vývoj smerovať?

 

Sú to spoľahliví, stabilní a skúsení zamestnanci. Mnohí pôsobia v spoločnosti jednu, dve, či dokonca celé tri dekády. A tiež naša povesť spoľahlivého dodávateľa, ktorú sme získali každodennou prácou. 

 

Ďalší vývoj bude určite smerovať k sofistikovaným IT riešeniam, automatizovaným logistickým riešeniam, k rozvoju ľudského potenciálu a zameraniu sa na udržateľný rozvoj.

Zakladateľ Lamitec na jednej z prvých prezentácii spoločnosti

Jadrom každého podnikania sú spokojní klienti alebo zákazníci. V čom sa Lamitec snaží byť bližšie k svojim zákazníkom? 

 

 • Veľkým prepravným tímom, ktorý zabezpečí dodávky podľa potrieb a inštrukcií zákazníkov.
 • IT riešeniami šitými na mieru zákazníkom.
 • Skúseným obchodným tímom a tímom zákazníckeho servisu.
 • Online platformou so širokými možnosťami využitia.
 • Službami architektonického návrhu nábytku.
 • Službou potlače pier a reklamných predmetov, výrobou pečiatok a vizitiek, personalizáciou kalendárov, diárov a vianočných darčekov.
 • Dodávkami a skladovaním neštandardného sortimentu pre konkrétnych klientov.

Okrem ekologicky vyrábaných produktov sa množstvo spoločností snaží zlepšovať aj interné procesy, pre čo najnižšiu záťaž prírody. Máte to podobne? 

 

Nielen našou prioritou, ale aj prioritou celého holdingu je ekológia. Rozhodli sme sa každoročne nechať testovať naše pokroky v zlepšovaní environmentálnej záťaže špecializovanými spoločnosťami, medzi ktoré patrí napr. aj Eco Vadis.

Posledné roky, ktoré sa niesli v znamení pandémie potrápili každú spoločnosť, nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Čo Vás osobne naučili časy, počas ktorých nikto netušil, čo bude ďalej, a ako sa bude podnikateľské prostredie uberať? 

 

Že musíme byť stále flexibilní a schopní prispôsobiť sa novým výzvam, ktoré prináša život a aktuálna doba. Musíme sa vedieť spoľahnúť na svojich ľudí a veriť im, že dokážu pracovať a fungovať aj z domáceho prostredia.

 

Pracovný život sa mnohokrát výrazne prelína s tým súkromným. Za 30 rokov pôsobenia v Lamitec sa tomu dá len ťažko vyhnúť. Je niečo, čo Vás naučil pracovný život a úspešne to využívate aj v súkromnom? 

 

Hoci som povahou introvert, vedenie veľkej spoločnosti núti manažérov k väčšej otvorenosti vo vyjadrovaní aj jednaní, a to sa prenáša aj do súkromného života.

Výrobky Lamitec na prezentácii

A na záver, čo by ste chceli popriať Lamitec k jeho 30. výročiu? 

 

Až sa mi tisnú slzy do očí, pretože je jasné, že pri oslave môjho tohtoročného 60. jubilea by to mali byť prorocké slová presahujúce moje 30-ročné pôsobenie v tejto spoločnosti. Rád by som ich zhrnul do nasledujúcich bodov:

 

 • aby sa spoločnosť naďalej riadila podľa genetického materiálu, ktorý som sa jej snažil vštepiť. Je to priateľskosť, neformálnosť, výkonnosť, zapálenie, efektivita a férovosť
 • aby aj naďalej určovala trendy na trhu
 • aby ju naši zákazníci mali radi
 • aby ľudia v spoločnosti boli aj naďalej prioritou
 • aby bol smiech a radosť z práce integrálnou súčasťou pracovného života
 • aby firma podporovala harmóniu medzi zamestnancami, pozitívne vzťahy k zamestnancom celého holdingu, ako aj ku všetkým ľuďom z externého prostredia

Ďakujem za podnetné, inšpirujúce a výstižné otázky.