Lamitec myslí ekologicky

Životné prostredie sa týka každého. Naša planéta nás upozorňuje na problémy, ktoré sme vytvorili, ako napríklad odpad, znečistenie vody a svetelný smog . Myslieť ekologicky môžeme už pri nákupe – pri uprednostnení ekologických produktov.

Ekologické kancelária

Myslieť ekologicky znamená brať zodpovednosť za svoje správanie voči životnému prostrediu. Nejedná sa len o recyklovanie odpadu, ale i o kúpu ekologických produktov. Ako sa tieto produkty odlišujú od tých, ktoré škodia našej planéte?

Zelená obnoviteľným zdrojom

Pri ekologickom myslení dávame dôraz predovšetkým na zdroje, z ktorých sa produkty vyrábajú. Problémom sú neobnoviteľné zdroje, teda tie, ktoré majú kvantitatívny limit a možno ich vyčerpať.

 

Prednosť by mala mať výroba z prírodných, obnoviteľných zdrojov. Obnoviteľné zdroje umožňujú určitú mieru využívania bez toho, aby sa zlikvidovala ich zásoba. Teda z nich môžeme znova a znova čerpať a sú prakticky nevyčerpateľné.

Výroba šetrná k prírode

Práve výrobky vyrobené z obnoviteľných zdrojov sú šetrné k prírode. V ponuke Lamitecu nájdete špeciálnu kategóriu ekologických produktov, ktoré myslia na životné prostredie.

Dajte stop plastom

Plast sa vyrába z ropy, ktorá je neobnoviteľným zdrojom. Napriek tomu sa dá plast recyklovať a použiť na výrobu nových produktov, napríklad na kancelárske odkladače, ktoré sú vyrobené zo 100% recyklovaných PET fliaš.

 

Tento prístup k životnému prostrediu zniží hodnotu emisíí CO2, uvoľnovaných pri transporte a skladovaní, o 60%. .

Povedzte recyklácii áno

Recyklácia papiera má pozitívny dopad na životné prostredie. Pri výrobe recyklovaného papiera sa spotrebuje o 65% menej energie a vzniká menej odpadu.

 

V našej ponuke nájdete napríklad obálky vyrobené zo 100% recyklovaného papiera alebo etikety vyrobené zo 100% recyklovaného papiera a 100% recyklovaného obalu.

 

Okrem výrobkov z recyklovaného papieru nájdete tiež v ponuke Lamitecu  produkty s certifikátom FSC, ktorý zaručuje, že použité drevo pochádza z ekologicky a spoločensky korektne obhospodarovaných lesov.

 

Príroda je neodlučiteľnou súčasťou nášho života. Jej ochranu môžeme zabezpečiť i malými každodennými krokmi, ako je napríklad naše nákupné zmýšľanie a správanie. Lamitec vám poskytuje produkty, vďaka ktorým budete aj vy myslieť ekologicky.