Lamitec myslí ekologicky

Životné prostredie sa týka každého. Naša planéta nás upozorňuje na problémy, ktoré sme vytvorili, ako napríklad odpad, znečistenie vody a svetelný smog . Myslieť ekologicky môžeme už pri nákupe – pri uprednostnení ekologických produktov.

Ekologické kancelária

Myslieť ekologicky znamená brať zodpovednosť za svoje správanie voči životnému prostrediu. Nejedná sa len o recyklovanie odpadu, ale i o kúpu ekologických produktov. Ako sa tieto produkty odlišujú od tých, ktoré škodia našej planéte?

Zelená obnoviteľným zdrojom

Pri ekologickom myslení dávame dôraz predovšetkým na zdroje, z ktorých sa produkty vyrábajú. Problémom sú neobnoviteľné zdroje, teda tie, ktoré majú kvantitatívny limit a možno ich vyčerpať.

 

Prednosť by mala mať výroba z prírodných, obnoviteľných zdrojov. Obnoviteľné zdroje umožňujú určitú mieru využívania bez toho, aby sa zlikvidovala ich zásoba. Teda z nich môžeme znova a znova čerpať a sú prakticky nevyčerpateľné.

Výroba šetrná k prírode

Práve výrobky vyrobené z obnoviteľných zdrojov sú šetrné k prírode. V ponuke Lamitecu nájdete špeciálnu kategóriu ekologických produktov, ktoré myslia na životné prostredie.

Dajte stop plastom

Plast sa vyrába z ropy, ktorá je neobnoviteľným zdrojom. Napriek tomu sa dá plast recyklovať a použiť na výrobu nových produktov, napríklad na kancelárske odkladače, ktoré sú vyrobené zo 100% recyklovaných PET fliaš.

 

Tento prístup k životnému prostrediu zniží hodnotu emisíí CO2, uvoľnovaných pri transporte a skladovaní, o 60%. .

Povedzte recyklácii áno

Povedzte recyklácii áno

Recyklácia papiera má pozitívny dopad na životné prostredie. Pri výrobe recyklovaného papiera sa spotrebuje o 65% menej energie a vzniká menej odpadu.

 

V našej ponuke nájdete napríklad obálky vyrobené zo 100% recyklovaného papiera, etikety vyrobené zo 100% recyklovaného papiera a 100% recyklovaného obalu alebo obľúbené bločky Post-it.

 

Okrem výrobkov z recyklovaného papiera nájdete tiež v ponuke Lamitecu  produkty s certifikátom FSC, ktorý zaručuje, že použité drevo pochádza z ekologicky a spoločensky korektne obhospodarovaných lesov.

 

Príroda je neodlučiteľnou súčasťou nášho života. Jej ochranu môžeme zabezpečiť i malými každodennými krokmi, ako je napríklad naše nákupné zmýšľanie a správanie. Lamitec vám poskytuje produkty, vďaka ktorým budete aj vy myslieť ekologicky.

 

Ekologické kancelárske potreby v našom e-shope ľahko poznáte podľa zeleného grafického príznaku "EKO výrobok" v obrázku. Ekologické vlastnosti majú všetky ekologické výrobky uvedené vo svojom popise.

 

                                                                                                                                                                       nakúpiť ekologické kancelárske potreby

Stromy pre život

Prírodu považujeme za to najcennejšie, čo všetci máme. Preto sa snažíme, čo najviac jej prospievať.

 

Pretože cítime zodpovednosť, ktorú máme k prostrediu, v ktorom všetci žijeme, pridali sme sa k aktivite Stromy pre život, ktorú v r. 2003 založila spoločnosť Office Depot. Vďaka tejto iniciatíve, na ktorú prispievajú naši zákazníci, podporujeme výsadbu stromov, čím sme Slovenskú prírodu obohatili už o niekoľko tisíc kusov nových sadeníc. 

Uvedomujeme si, že každý balík papiera, ktorý nám prejde rukami, bol kedysi súčasťou živého stromu, takže za každých 50 predaných balíkov papiera Q Connect, Data Copy Everyday alebo OFFICE DEPOT vysadíme jeden strom.

 

Ekologický program Stromy pre život je realizovaný za podpory Národného lesníckeho centra v spolupráci s Agentúrou pre podporu lesníckych a ekologických aktivít. Na začiatku každého roka udeľujeme certifikáty členom programu, ktoré si môžu stiahnuť na eshope s počtom stromov alebo bez počtu stromov. Výsadba prebieha vždy jedenkrát ročne v jarnom období.

 

                                                                                                                                                                                 nakúpiť papier zo Stromy pre život

Ďalšie ekologické aktivity

Zelená stratégia Lamitec obsahuje i ďalšie ekologické aktivity ako:

 

1 | Pri balení nahrádzame plastové výplne za papierové.
2 | Na rozvoz tovaru používame iba recyklované kartónové škatule vyrobené zo 70% recyklovaného papiera.
3 | Udržujeme a neustále zlepšujeme svoje ekologické firemné procesy.
4 | Sme zapojení do systému ekologického triedenia odpadov.
5 | Zaviedli a úspešne certifikovali Systém environmentálneho managementu v súlade s normou ISO 14001.

                                                                                                            certifikát Systému environmentálneho managementu podľa ISO 14001  >>