Inšpiratívnych 5 tipov pre splnenie novoročných predsavzatí

Všetci to poznáme - s príchodom osláv Nového roka si väčšina z nás dá novoročné predsavzatia. Viac sa hýbať, začať pravidelne vykonávať obľúbený šport, prestať fajčiť alebo menej času na sociálnych sieťach. Mnohí z nás ale už pár dní po oslavách Nového roka na tieto predsavzatia zabudnú, prípadne ich realizáciu odložia - o týždeň, o mesiac, o rok. Prinášame 5 tipov, ako dosiahnuť naplnenie novoročných predsavzatí.

Problém, s ktorým sa stretáva každý

 

Okrem malej skupinky si do nového roka každý z nás niečo želá - či už zaradiť do svojho života novú aktivitu, nový zvyk, prípadne odstrániť ten starý z predchádzajúceho roka. Niektorí si svoje novoročné predsavzatie vizualizujú iba vo svojej hlave, iný si ho radšej zapíšu a svoj cieľ nalepia na viditeľné miesto. Dokonca sa nájdu aj takí, ktorí sa pokúšajú svoje novoročné ciele rozplánovať, prípadne ich dosahovanie rozdelia na viacero menších častí zapísaných napr. v diári na aktuálny rok. Viaceré dostupné štúdie uvádzajú, že iba približne 20% z celkového počtu predsavzatí sa podarí naozaj aj naplniť

 

Naozaj veľmi malé číslo, avšak existuje niekoľko spôsobov, ako je možné zvýšiť šancu, že vaše novoročné predsavzatia neostanú len tak nečinne ležať na prahu nového roka. Prečítajte si naše tipy, ako zabezpečiť, aby sa vaše predsavzatia naplnili a neostali iba zbožným prianím. Prípadne nám dajte vedieť, ktorý z našich tipov u vás fungoval najviac. 

1. Zamerajte sa na minulé roky a minuloročné predsavzatia

 

Pozrite sa spätne, ako po minulé roky dopadli všetky vaše novoročné predsavzatia. Pravdepodobne, ste postupne upustili od ich plnenia, prípadne ste ich presunuli ako predsavzatia na ďalší a ďalší rok. Prípadne ste sa k svojim predsavzatiam vrátili v priebehu roka a snažili ste sa opäť zapracovať na ich splnení, avšak opäť bezúspešne. Následne sa dostavila frustrácia, možno aj hnev nad sebou samým vzhľadom na neschopnosť splniť všetko, čo ste si v Novom roku naplánovali. 

 

Pokúste sa analyzovať, ako presne ste si svoje predchádzajúce predsavzatia stanovili a možno vás prekvapí zistenie, že všetky doterajšie predsavzatia neboli príliš konkrétne. Jasne ste si nedefinovali, čo chcete dosiahnuť. Jedným z predpokladov pre úspešné plánovanie je jasné stanovenie toho, čo chceme dosiahnuť, najlepšie, aby bol náš cieľ merateľný, či už počtom alebo v čase. Takže v prípade, že chcete začať od januára cvičiť, je dobré si stanoviť, koľkokrát v týždni alebo mesiaci navštívite posilňovňu, prípadne koľkokrát v týždni budete vykonávať športovú aktivitu. 

2. Pomaly ďalej zájdeš

 

Ďalším z nepriateľov úspechu pri novoročných predsavzatiach je prílišné preceňovanie schopností. Častokrát si jednoducho naplánujeme príliš veľkú zmenu, než aká je naozaj v našich silách. Nielen pri predsavzatiach ale aj pri každom inom projekte je dôležité si stanoviť čiastkové ciele, ktoré nás povedú k jednému veľkému. Mnoho ľudí začína od januára s chudnutím, niektorí sa preto rozhodnú úplne z jedálnička vyradiť napr. cukor. Namiesto toho, aby jeho spotrebu znižovali kontinuálne počas celého roka, jednoducho prestanú jesť všetko sladké, začnú obmedzovať v drastickej miere aj telu prospešné sacharidy a nakoniec opäť skončia pri prejedaní. Rovnako ako aj v tomto príklade, aj pri tých ostatných odporúčame zavádzať zmeny postupne, napr. dať si do kávy a lyžičku cukru menej, zjesť o niečo menej bonbónov a podobne. Všetky čiastkové ciele si môžete zapisovať do diára, aby ste získali celoročný prehľad. 

Čas 2023

3. Ženiete sa za cieľmi niekoho iného

 

V mnohých prípadoch si to ani neuvedomíme. Rodina, priatelia alebo známy nám povedia, že by sme mali niečo zmeniť. Viac športovať, viac pracovať, zamerať sa na hľadanie novej práce, prípadne sa snažiť viac cestovať. I keď na prvý pohľad môžu tieto odporúčania vyzerať len ako dobre mienené rady, je potrebné sa zamyslieť či sú naozaj vaše. Dôležité je, aby predsavzatia, ktoré si dávate, boli pre vás prioritou a naozaj vám na ich splnení záležalo. Ak nie ste športový typ, zbytočne sa budete nútiť do behania, keď jednoducho beh nie je vaša parketa. Preto sa na začiatku zamyslite a zvážte prínos konkrétneho predsavzatia pre vás a vaše životné ciele. 

 

Môžete si jednotlivé predsavzatia napísať na papier a následne obodovať dôležitosť od najmenej dôležitého po najviac dôležité predsavzatie, prípadne od predsavzatí, na ktorých vám najviac záleží. Potom už len stačí zamerať sa na prvé z nich a na ostatné zabudnúť, nakoľko je lepšie robiť poriadne pár aktivít, ako mať ich niekoľko ale dodržiavať ich povrchne.  

4. Aj čiastkové splnenie sa počíta

 

Určite si mnohí z vás stanovia aj časový úsek, počas ktorého sa chcú dopracovať k želanému výsledku. Ako sme si vyššie spomenuli, je dôležité, aby bol každý cieľ čo možno najviac merateľný. Počet úkonov, počet kusov, prípadne počet opakovaní daného predsavzatia v týždni alebo v mesiaci. Občas ale narazíme na nedostatok času, prípadne nám do pravidelnej aktivity zasiahne neočakávaná udalosť. I tu treba mať na zreteli, že aj čiastkové splnenie novoročného predsavzatia sa počíta. Najlepšie to platí pri športových aktivitách alebo cvičení. Vytvorte si pomocou papiera alebo kalendára šikovnú pomôcku, ktorá vám odhalí, koľko ste už toho stihli. Popisovačom alebo perom si zapíšte na papier alebo do kalendára vždy, keď v daný deň pôjdete cvičiť alebo športovať. 

Aj keď ste si na začiatku roka stanovili, že pôjdete cvičiť, behať alebo plávať aspoň trikrát, aj plávanie alebo cvičenie dvakrát alebo raz do týždňa sa počíta. Predsa len, každý splnený deň je nepochybne viac, ako nesplnený celý týždeň. Postupne tak uvidíte, že síce ste svoj cieľ na celý rok nesplnili na 100%, i tak sa vám podarilo vo väčšine dní sa hýbať a urobili ste niečo pre svoje telo a zdravie. 

Malý diár s cieľmi na rok 2023

5. Zapojte do svojho predsavzatia aj ostatné návyky

 

Prečo nevyužiť silu už existujúcich návykov a zvykov, ktoré ste si za roky vybudovali? Zamyslite sa, čo vo vašom živote už robíte pravidelne, prináša vám to nielen osoh ale zároveň aj radosť. Následne sa pokúste k tomuto zvyku pridať nový. Napríklad, ak sa už nejaký ten piatok zdravo stravujete, aktívny pohyb, prípadne vyskúšanie nového športu bude prirodzeným vyústením. Podporíte tak starý zvyk tým novým a naopak. Alebo môžete dávanie si predsavzatí zobrať z opačného konca a skôr sa zamyslieť, ktoré z nich podporí váš doterajší zvyk, prípadne aktivitu.  

 

Nezabúdajte, že pri dosahovaní predsavzatí si môžete na pomoc zavolať priateľov a kamarátov. V prípade, že chcete začať pravidelne behávať, prizvite k svojim tréningom aj kamaráta, ktorý chce taktiež začať. Alebo ak viete, že je vo vašom okolí niekto, kto už podobnú aktivitu vykonáva, jednoducho sa k nemu pridajte - určite potešíte nielen seba. Ak sa chcete naučiť nové recepty a variť o niečo chutnejšie, môžete o radu, prípadne pomoc s týmto predsavzatím poprosiť niekoho, o kom viete, že výborne varí.

 

Dúfame, že vám naše tipy s novoročnými predsavzatiami pomohli a ich plnenie bude o niečo ľahšie. Častokrát plnenie novoročných predsavzatí nie je len o pevne vôli ale aj o disciplíne. Budeme vám držať palce!