HSM preberá zodpovednosť za ľudí, prírodu a životné prostredie - dnes aj v budúcnosti

Deň Zeme si pripomíname každý rok 22. apríla. Viac ako 175 krajín sveta sa zúčastňuje na tomto dni, 

ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o dopade klimatických zmien a vyzýva na hľadanie nápadov 

a opatrení na minimalizáciu týchto vplyvov. 

 

Pokiaľ ide o zodpovedné využívanie prírodných zdrojov, je HSM aktívne už mnoho rokov a plní svoju 

zodpovednosť. Na všetkých miestach v HSM sa v rámci možností vyhýbame využívaniu prírodných 

zdrojov a vytváraniu toxických emisií skleníkových plynov, prípadne ich podstatne 

znižujeme využívaním obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Napríklad, veľké časti našich výrobných priestorov sú vykurované pomocou spätného získavania tepla 

zo samotnej výroby. Približne 16% našej spotreby elektrickej energie vyrábame sami prostredníctvom 

solárneho systému a mikro plynových turbín. Mimo pracovnej doby sa energia ukladá do zásobníkov. 

Rovnako využívame senzory denného svetla a detektory pohybu, aby sme sa pokúsili čo najviac znížiť 

spotrebu energie. 

 

Okrem toho, samotné produkty HSM prispievajú k zodpovednému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi. 

 

HSM skartovače potrebujú elektrinu, ale iba vtedy, keď skutočne skartujú. Keď sa nepoužívajú, 

automaticky sa prepnú do pohotovostného režimu alebo sa dokonca vypnú, čím spotrebujú menej 

ako 0,1 W alebo vôbec žiadnu elektrinu. Väčšina našich skartovacích strojov získala certifikát Blue Angel 

za svoju udržateľnosť.

 

Viac informácií o environmentálnom povedomí HSM získate na našej stránke Sustainability | Company | HSM.

 

Zvážte pri rozhodovaní o kúpe skartovacieho stroja aj šetrné nakladanie so zdrojmi a prispejte 

k ochrane životného prostredia.