Čo sú myšlienkové mapy, ako ich tvoriť a s čím vám pomôžu?

Cítite sa často zahltení informáciami? Prestávate si pamätať všetky úlohy? Zažívate stres a neviete, na čom pracovať skôr? Ak ste si 3x povedali ÁNO, nevešajte hlavu. Práve ste získali tri dobré dôvody, prečo sa zoznámiť s pomocníkom, ktorý vám pomôže upratať si myšlienky v hlave. Hovoríme o myšlienkových mapách, ktoré zmenia chaos vo vašej mysli na poriadok.

Myšlienkové mapy

Čo je myšlienková mapa?

Myšlienková mapa je originálnym a užitočným nástrojom vizualizácie dát. Výsledkom mapovania mysli je názorná sieť, ktorá pripomína pavučinu. Na papieri tak môžete sledovať tok jednotlivých myšlienok. Vznikne tak unikátna pomôcka vďaka kombinácii grafického spracovania a obsahových súvislostí. Vďaka nej hravo pochopíte vzájomné vzťahy medzi kľúčovými pojmami, získate orientáciu v témach a zlepšíte si pamäť.

 

To znamená, že pomocou myšlienkových máp sa budete lepšie orientovať, ľahšie učiť nové veci, jednoduchšie plánovať projekty, rýchlejšie a presnejšie hodnotiť a spoľahlivo riadiť a riešiť problémy. Preto tento druh vizuálnej pomôcky 

využijete najmä v školách, v práci, ale aj v každodennom živote. Jednoducho všade tam, kde je potrebné nastoliť mentálny poriadok.

Ako vznikli myšlienkové mapy?

S nápadom pretvoriť zabehnutý systém lineárnych zapisovaní poznámok a nápadov prišiel Tony Buzan pri štúdiu prác Leonarda da Vinciho. Tony pochopil, že zápisky Leonarda zodpovedajú napodobeninám procesov, ktoré prebiehajú v mozgu počas uvažovania a rozmýšľania. Oveľa viac tak reflektoval na myšlienkové mapy, než je tomu pri moderných zápiskoch v poznámkových blokoch. Pracoval Leonardov mozog inak, než sme zvyknutí?

 

Samozrejme, že nie. Každý mozog pracuje veľmi kreatívne a na svoju prácu využíva široké súvislosti a znalosti, ktoré počas života získame. Tony zameral svoj výskum na to, aby dokázal, že myšlienkové mapy prepájajú ľavú (analytickú) a pravú (kreatívnou) hemisféru mozgu. Tvorba špeciálnych máp sa tak stáva doslova telocvikom pre mozog. Už po ľahkom tréningu nebudete veriť, čo všetko váš mozog dokáže prepojiť a aké nové poznatky získate.

Mozog je sval. Cvičte ho!

Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí od útleho detstva trénujú svoj mozog, sa dožívajú vyššieho veku vo vynikajúcej kondícii. Ako však taká posilňovňa pre mozog môže vyzerať? Môžete sa s deťmi hrať pexeso, učiť sa rôzne básničky a riekanky alebo skladať jednoduché origami. Je to nielen skvelá zábava, ale aj perfektný tréning pre všetky hladné mozgy.

Ako tvoriť myšlienkovú mapu

Tvorba myšlienkovej mapy - návod

Tvorba myšlienkovej mapy je efektívnym nástrojom pre organizáciu, vizualizáciu a štruktúrovanie myšlienok, nápadov a informácii. Nasledujúci návod vám ukáže, ako jednoducho vytvoriť myšlienkovú mapu pre váš projekt:

 

Krok 1: Zvoľte si hlavnú tému alebo myšlienku 

Začnite tým, že si vyberiete centrálnu tému, myšlienku alebo problém, o ktorom chcete rozvíjať svoje úvahy a nápady. Táto myšlienka by mala byť umiestnená uprostred vašej myšlienkovej mapy. Ak sa rozhodujete medzi dvoma témami, môžete vizualizovať dve myšlienky naraz. 

 

Krok 2: Definujte kľúčové vetvy

Z centrálnej myšlienky vytiahnite hlavné vetvy, ktoré sú spojené s vašou hlavnou témou. Tieto vetvy predstavujú hlavné kategórie alebo podradené témy, ktoré sú ale spojené s vašou hlavnou témou. 

 

Krok 3: Pridajte podrobnosti 

Každú hlavnú vetvu ďalej rozvíjajte tak, že pridáte podrobnosti, špecifické informácie alebo ju rozveďte na ďalšie časti. Môžu tu byť obsiahnuté aj ďalšie kľúčové body, nápady alebo informácie týkajúce sa danej kategórie. 

 

Krok 4: Využívajte farby a obrázky

Pre lepšiu vizualizáciu a zapamätanie si množstva informácii môžete použiť nielen farby a symboly ale aj obrázky. Každý prvok však musí byť jednoduchý a ľahko identifikovateľný.

 

Krok 5: Udržujte hierarchiu 

Uistite sa, že myšlienková mapa zachováva hierarchiu, pričom hlavná myšlienka je vždy hore alebo uprostred, nasledujú hlavné vetvy, ktoré sú pod ňou alebo idú od nej a ďalej ju rozvíjajú. Pomôže vám to udržať potrebnú štruktúru a prehľad. 

 

Krok 6: Používajte kľúčové slová 

Namiesto dlhých výrazov, fráz alebo textu používajte radšej kratšie kľúčové slová alebo frázy, ktoré najviac vystihujú danú myšlienku. Pomôže to sprehľadniť vašu myšlienkovú mapu. 

 

Krok 7: Vizualizujte spojitosti 

Používajte čiarky alebo šípky k prepojeniu jednotlivých tém, pokiaľ medzi sebou majú určitú spojitosť. Pomôže to ukázať a vykresliť vzťahy medzi rôznymi časťami myšlienkovej mapy. 

 

Krok 8: Používajte nástroje

Myšlienkové mapy môžete vytvárať na papieri, tabuli alebo sklenej ploche, ale aj na počítači či tablete. Prípadne môžete využiť aplikácie pre myšlienkové mapy, ktoré vám umožnia jednoduchú tvorbu a prácu s vašim projektom, respektíve myšlienkou. 

 

Krok 9: Pravidelne aktualizujte

Myšlienkové mapy sú dynamickým nástrojom, ktorý môžete priebežne aktualizovať a rozširovať novými myšlienkami a informáciami.

 

Týmto spôsobom môžete vytvoriť efektné mapy myšlienok, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť a vizualizovať zložité koncepty, plány alebo projekty. Myšlienkové mapy sú užitočným nástrojom pre učenie, kreatívnu prácu a myslenie, projektový manažment a mnoho ďalších oblastí.

Myšlienková mapa ako praktický pomocník

Chcem tiež svoju mapu - ako mám začať?

Spracovať môžete akúkoľvek tému - mapy nemajú takmer žiadne obmedzenie. 
 

  1. Budete potrebovať veľký čistý papierfarebné zvýrazňovače alebo farbičky. Princíp je veľmi jednoduchý.
  2. Do stredu papiera napíšte ústredné slovo, ktoré vyjadrí hlavnú myšlienku mapy. Zakrúžkujte ho.
  3. Vezmite si ďalšie farebné perá, farbičky alebo ceruzky a paralelne k prvému heslu pripojte ďalšie slová alebo výrazy. Uvoľnite sa, sledujte svoj tok myšlienok a prácu mozgu. Snažte sa slová, ktoré píšete na papier nehodnotiť. Buďte iba v roli pozorovateľa a zapisovateľa.

Postupujte v ďalšej vrstve okolo každého kľúčového slova a spájajte súvisiace motívy. Týmto spôsobom môžete pokračovať donekonečna, respektíve dovtedy, dokým vám to umožní rozsah papiera.

Podobnosť je viac ako jasná

Určite ste si ako deti písali malé, nevinné ťaháky. Čo fungovalo v škole, funguje i v pracovnom živote. Vytváraním myšlienkových máp sa toho veľa naučíte. Informácie si zapamätáte už len tým, že si ich píšete alebo čítate, avšak oveľa zábavnejšie a efektívnejšie je si ich asociovať. Asociáciám, ktoré vaša hlava vytvorí, porozumiete až pri pohľade na hotovú myšlienkovú mapu. Časom zistíte, že platí zlaté pravidlo: „Čím výraznejší obrázok, tým jednoduchšie zapamätanie.“