Brainstorming s Lamitecom: Tabule pre efektívny brainstorming

Každý, kto pracuje v kolektíve alebo je súčasťou nejakého projektového tímu, už zrejme niekedy v práci využil brainstorming. Viete, aké sú jeho základné pravidlá a s čím vám môže pomôcť? To všetko sa dozviete v nasledujúcom článku.

Búrka nápadov

Od brainstormingu sa očakáva doslova búrka nápadov. Ide o efektívnu metódu komunikácie medzi členmi tímuvšade tam, kde sa vyžaduje kreativita a nové, svieže nápady. Brainstorming je obľúbenou metódou napríklad vreklamných agentúrach alebo inovatívnych spoločnostiach. 

 

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o revolučnú myšlienku, nie je to celkom tak. Prvýkrát sa brainstormovalo už v roku 1939 v reklamnej agentúre BBDO. Odvtedy je brainstorming jedna z najpoužívanejších metód hľadania nových nápadov. 

Čo je brainstorming?

Počas brainstormingu sa zvyčajne stretne celý tím, spoločne si vymieňajú nápady, vymýšľajú a hľadajú nové riešenia. Myslíte, že ide len o náhodný rozhovor? Pri brainstormingu platia pravidlá, ktorých porušenie môže zničiť úsilie celého tímu.

Základné pravidlá

Aké sú základné pravidlá pre kvalitný a úspešný brainstorming? 

 

  • Žiadna kritika – pravidlo číslo jeden, na ktoré treba myslieť. Je jedno, či ide o kritiku útočnú, podnetnú alebo neverbálnu.  Ľudia sa vďaka tomu neboja vysloviť aj ten najšialenejší nápad, z ktorého však môže vzísť konečné riešenie,

 

  • všetci sú si rovní – nie je dôležité, či so skvelým nápadom prišiel šéf oddelenia alebo stážista, ktorý je vo firme druhý deň. Všetci členovia tímu sú si rovní a majú právo na rovnaký priestor, 

 

  • rozhoduje kvantita – pri brainstormingu ide primárne o kvantitu, nie o kvalitu. Znamená to, že aj na prvý pohľad slabý nápad stojí za zaznamenanie. Pri správnom uchopení môže aj takýto dozrieť na geniálnu myšlienku,

 

  • inšpirujte sa – inšpirujte sa navzájom, rozvíjajte nápady a prinášajte vlastný uhol pohľadu. Inšpirovať sa môžete aj tvorbou konkurencie. Nehovoríme o kopírovaní! Niekedy sa však vďaka kučeravým myšlienkam viete dostať od na prvý pohľad nesúvisiaceho nápadu až k vyriešeniu celej stratégie vášho produktu. 

Píšte, kreslite, tvorte

To najlepšie, čo môžete počas brainstormingu urobiť, je zapisovať si, kresliť alebo inak tvoriť. Každý z účastníkov by mal mať svoj vlastný zošit a mali by ste si zvoliť moderátora – niekoho, kto brainstorming povedie a zaznamená všetky myšlienky na tabuľu. Tak ich budú mať všetci na očiach a môžu nápady ďalej rozvíjať alebo sa nimi inšpirovať. 

 

Pri efektívnom brainstormingu vám dokáže pomôcť napríklad rotačná tabuľa Economy PlusViete na ňu písať, aj pripnúť dokumenty pomocou magnetu.  Tabuľa sa dá otočiť o 360 °, má vysoko kvalitný striekaný povrch a robustný stabilný stojan so 4 kolieskami (2 aretovateľné). 

Píšte, kreslite, tvorte

V našej ponuke nájdete aj ďalšie tabule, ktoré vaše brainstormingy posunú na celkom inú úroveň. Ak vás náš článok inšpiroval, neváhajte a zaveďte brainstorming aj vo svojom tíme čím skôr. Ani nebudete vedieť ako a zrodia sa nové nápady.