Ak sa dieťa naučí správne držať pero, v dospelosti zvládne aj skalpel

K téme, prečo je písanie rukou dôležité pre deti, sa nám vyjadrila detská psychologička Gabriela Cviková a špeciálna pedagogička zo Základnej školy Beňovského v bratislavskej Dúbravke Erika Marková.

Začnite s tréningom jemnej motoriky čo najskôr

Jemné svaly ruky a zápästia budú deti využívať celý život a čím lepšie ich budú vedieť ovládať, tým jemnejšiu prácu zvládnu. Každý rodič, ktorý kedy videl dieťa predškolského veku držať pero, vie, že ho drží skôr ako zbraň než ako umelecký nástroj.

 

Držanie pera a jeho následné používanie si vyžaduje zložitú koordináciu viacerých svalov a mozgových oblastí, ktoré bude využívať celý život. Podľa detskej psychologičky Gabriely Cvikovej sa dieťa počas písania písaného písma učí ovládať svoje telo, svoju jemnú, ale aj hrubú motoriku.

 

„Potrebuje na to kvalitné zrakové vnímanie, ktoré sa nácvikom písaného textu zdokonaľuje. Jednoducho povedané, na to, aby sa malý školák zvládol čitateľne podpísať, potrebuje vynakladať vôľu na napodobňovanie tvarov, ktoré už vie prečítať a potrebuje sa naučiť koncentrácii, ktorá sa cvičením zlepšuje,“ upresňuje detská psychologička.

Začnite s tréningom jemnej motoriky čo najskôr

Ako teda začať deti učiť správne držať písacie potreby?

Najlepšie je, ak môže rodič ísť dieťaťu príkladom a upozorňovať ho. Nie vždy je to však možné. K vybudovaniu pisateľských návykov u detí pomôžu a cenným sprievodcom celým vzdelávacím procesom budú písacie pomôcky Griffix od firmy Pelikan, ktoré svojim tvarovaním presne kopírujú detskú ruku. Deti sa učia držať ruku pri písaní správnym spôsobom.

 

Perá a ceruzky Pelikan Griffix však nie sú určené len pre školopovinné deti. Ich jedinečnosť spočíva v tom, že umožňujú deťom prejsť jednotlivými stupňami citlivosti jemnej motoriky a druhov písania. Najmenšie deti totiž začínajú voskovou farbičkou, neskôr prejdú na ceruzku, potom na atramentovú prepisku, a nakoniec na klasické plniace pero.

Ako teda začať deti učiť správne držať písacie potreby?

Písacie pomôcky Pelikan Griffix učia dieťa správnemu držaniu od voskovky až po plniace pero

 

Všetky tieto nástroje majú stále rovnakú formu, takže nenútia dieťa prispôsobovať sa novým nástrojom. Jednoduchou hravou formou dávajú dieťaťu motiváciu kontrolovať svoje držanie – ak držia pero správne, usmieva sa na nich z pera smajlík. Pelikan Griffix kladie všetok dôraz sa na správne držanie. Samozrejmosťou sú verzie pre pravákov aj pre ľavákov.

 

Podľa špeciálnej pedagogičky Eriky Markovej, písanie rukou nemá vplyv len na estetický výzor písma, ale aj na jeho jazykovú stránku: „Deti dnes píšu hlavne pomocou IT, využívajú písanie bez diakritiky, zároveň majú nastavený doplňovací slovník, ktorý im rozpísané slovo dopíše, a tak dieťa nemusí dávať pozor na gramatiku. Práve tento moment je veľmi dôležitý, lebo takto si deti nemajú ako utvrdiť správne písanie z gramatického hľadiska.“

 

Najnovšie poznatky tiež naznačujú, že rozvoj jemnej motoriky má pozitívny vplyv na kognitívne schopnosti. Prieskumy v laboratóriách aj v školských laviciach ukazujú, že žiaci, ktorí si píšu poznámky rukou, majú lepšie známky než tí, ktorí používajú počítač.

Samozrejme, nemusí to byť spôsobené len posilňovaním mozgu. Za lepším prospechom môže byť obyčajná nutnosť vydestilovať a zaznamenať z prednášky len kľúčové myšlienky, keďže jedno pero je pomalšie než desať prstov.

 

Firma Pelikan, ktorá stojí za systémom Griffix, pochádza z Nemecka. Jej história siaha až do štyridsiatych rokov 19. storočia, kedy Carl Hornemann založil v Hannoveri prvú továreň na farby a atrament. Od toho momentu sa môže pochváliť neustále napredujúcim a rozširujúcim sa sortimentom produktov zameraných na kvalitné písanie.

 

Cena jednotlivých písacích pomôcok z rady Griffix sa hýbe od 7,99 eur za sadu voskoviek až po 11,99 eur za plniace pero.