4 spôsoby, ako zvýšiť motiváciu v kancelárii. Využite vitríny a rámčeky

S narastajúcim dopytom po pracovnej sile je čím ďalej, tým viac nutné udržiavať zamestnancov motivovaných, aby neodišli ku konkurencii. Niekedy postačia k udržiavaniu zanietenia iba jednoduché praktiky a maličkosti, ako napríklad. vitríny a rámčeky.

Najväčšia svetová organizácia pre ľudské zdroje Society for Human Resource Management (SHRM) urobila nedávno prieskum a zistila, že iba 69 % zamestnancov vynakladá svoje maximálne úsilie v každodenných pracovných úlohách.

 

Aby vaši zamestnanci udržiavali optimálny výkon a zostali s vami dlhé roky, musíte zachovávať proaktívny prístup. Základné pravidlo znie: „Komunikujte, komunikujte a ešte raz komunikujte.“ Ak aj u vás vo firme nastáva nejaký druh krízy, či už kvôli personálnym zmenám, nižším obratom, alebo akýmkoľvek iným rozsiahlym reorganizáciám, vždy sa porozprávajte s vašimi zamestnancami o:

  • súčasnej a budúcej vízii o fungovaní spoločnosti,
  • skutočných dôvodoch a príčinách zmien,
  • akým dielom prispieva každý zamestnanec k úspechu celej spoločnosti.

Vytvárajte súťaže a odmeňujte

Pre zamestnancov je veľmi dôležitá spätná väzba. Samozrejme, nielen tá negatívna, ale predovšetkým pozitívna. Súťaže, ako zamestnanec mesiaca, môžu znieť na prvý dojem ako z amerických filmov, majú však hlbší psychologický podtón.

 

Každý človek si cení, keď sa mu venuje šéf individuálne. Práve o tom zamestnanec mesiaca je, že vy, ako nadradení, si všimnete prácu jednotlivca, dostane za ňu pochvalu a odmenu.

 

Môžete dokonca vyrobiť symbolickú vitrínu alebo tabuľu „slávy“, na ktorú budete každý mesiac pridávať fotku zamestnanca mesiaca.

 

So súťažením však pracujte veľmi citlivo, aby ste nedemotivovali okolie. Taktiež kritériá musia byť nastavené spravodlivo

Šírte pozitivitu v maximálnych dávkach

Každý z nás má občas zlý deň, ani manažér a šéf nie je výnimkou. Preto je prirodzené, že občas chodíte po kancelárii so zamračenou tvárou. Dávajte však pozor, aby to nebolo pričasto. Pozitivita a energia sú ako vírus, šíria sa po vašom pracovisku a vy by ste mali byť ich zdrojom.

 

Dobrý nápadom sú aj motivačné citáty, ktoré môžete umiestniť do samolepiacich rámčekov. Vhodné sú napríklad „Najkrajší výhľad prichádza po zdolaní najťažšieho vrchu.“ alebo  „Nikto z nás nie je príliš zaneprázdnený, všetko je len otázka priorít.“

Zabezpečte mentora a trénera

Neustále vylepšovanie sa je hnacím motorom, ktorý musí fungovať u vašich zamestnancom ako hodinky. Môžete ho zabezpečiť prostredníctvom interných školení, kedy senior zaúča juniorov alebo môžete vyhľadať externé školenia.

 

Nezabúdajte, že vždy je čo zlepšovať. Ak zamestnávate človeka, ktorý je špičkou vo svojom odbore, môžete s ním pracovať na iných stránkach kariérneho života – na time manažmente, prezentačných zručnostiach alebo vylepšiť jeho štýl vedenia ľudí.

Zabezpečte mentora a trénera

Ukáže svojim zamestnancom, že im plne dôverujete

„Nechaj, ja to urobím, mám s tým viac skúseností.“

 

„Ešte nie si dosť skúsený na takúto úlohu.“

 

Vyslovili ste niektorú z nasledujúcich viet? Tak vám potom gratulujeme, ste na najlepšej ceste, zmariť snahu vášho zamestnanca o prebratie zodpovednosti. Pokojne mu môžete rovno povedať, že nie je dosť dobrý.

 

Ak dôverujete svojim zamestnancom, že svoje úlohy zvládnu najlepšie, ako vedia, nesklamú vás, lebo pocítia, aká dôležitosť leží v ich rukách. Pamätajte, že úspešný manažér nie je ten, ktorý robí každý krok za svojich zamestnancov, ale taký, ktorý ich naučil odviesť prácu na 100 % samostatne.