HSM preberá zodpovednosť za ľudí, prírodu a životné prostredie - dnes i v budúcnosti

Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Viac  než 175 krajín sa zúčastňuje Dňa Zeme, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o dopadoch zmeny podnebia a vyvoláva hľadanie nápadov a opatrení na minimalizáciu týchto účinkov.

 

Čo sa týka zodpovedného využívania prírodných zdrojov, HSM je aktívne už mnoho rokov a žije zodpovedne. Vo všetkých prevádzkach HSM, pokiaľ je to možné, sa vyhýbame využívaniu prírodných zdrojov a tvorbe toxických emisií skleníkových plynov, či ich významne znižujeme využitím obnoviteľných zdrojov energie.

 

Napríklad veľké časti našich výrobných priestorov sa vyhrievajú pomocou spätného získavania tepla zo samotnej výroby. Cca. 16%  našej spotreby elektriny si vyrábame sami pomocou solárneho systému a mikro plynových turbín. Po pracovnej dobe sa energia ukladá do zásobníka. V snahe čo najviac znížiť spotrebu elektriny využívame snímače denného svetla a detektory pohybu.

 

Navyše aj samotné produkty HSM prispievajú k zodpovednému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi.

 

Skartátory HSM síce potrebujú elektrinu, ale iba vtedy, keď práve skartujú. Ak nie sú v chode, automaticky sa prepnú do pohotovostného režimu, či sa dokonca vypnú. Majú spotrebu menej než 0,1 W alebo elektrinu vôbec nepoužívajú. Väčšina našich skartátorov HSM SECURIO bola ocenená certifikáciou Blue Angel pre svoju udržateľnosť. Kliknite sem a dozviete sa viac o environmentálnom povedomí HSM na adrese Sustainability | Company | HSM.

 

Pri rozhodovaní o tom, ktorý skartátor kúpiť, starostlivo zvážte tiež využitie zdrojov a prispejte k ochrane životného prostredia.

 

Poraďte sa so svojim odborným predajcom.