Blue Angel - pečať s bohatou tradíciou

DURABLE a naše produkty vždy sledovali záväzok kvality, ktorý tvorí základ našej stratégie udržateľnosti: vyrábame vysokokvalitné produkty s klasickým dizajnom, ktoré sú určené na dlhoročné používanie.

 

S neustálym rozširovaním nášho sortimentu o produkty s certifikátom Modrý anjel vyrobené z minimálne 80 % recyklovaného materiálu, by sme chceli urobiť ďalší krok k zodpovednému využívaniu prírodných zdrojov.

So sériou ECO prichádza najnovšia udržateľná produktová rada, ktorá bola certifikovaná podľa prísnych smerníc a kritérií udeľovania environmentálnej značky Modrý anjel pre produkty obzvlášť šetrné k životnému prostrediu a spĺňa tak vysoké požiadavky na udržateľné produkty. 

Modrý anjel nám dáva možnosť vyjadriť náš nárok na udržateľné produkty a zároveň je spoľahlivou orientáciou pre našich zákazníkov.

Čo znamená certifikát Modrý anjel?

Čo znamená certifikát Modrý anjel?

„Modrý anjel je environmentálna značka nemeckej spolkovej vlády a stanovuje náročné štandardy pre výrobky šetrné k životnému prostrediu. Výrobky DURABLE s pečaťou Modrý anjel sú certifikované v súlade s oceňovacím základom DE-UZ 30a, čo znamená, že pozostávajú minimálne z 80 % z recyklovaných plastov. Pre použité plasty PCR je definované obmedzenie znečisťujúcich látok nad rámec všeobecného právneho rámca.“