Darčekový program LamiClub

Nákupom získavate body na Vaše konto v LamiClub-e. Premeňte svoje body a vyberte si darček podľa dosiahnutej hranice. Nevyčerpané body ostávajú na konte a neskôr si môžete vybrať ďalší darček.

Podrobné pravidlá

 • LamiClub je celoročný program zbierania bodov za objednávaný tovar pre všetkých zákazníkov spoločnosti Lamitec a následná výmena bodov za darčeky.
 • Za každých 33 Eur nákupu bez DPH, od 1.11.2016, vzrastie konto zákazníka o jeden bod.
  (príklad: suma na faktúre je 75 € bez DPH - pripíšu sa 2 body)
 • Minimálny počet bodov pre uskutočnenie výmeny je 30 bodov.
 • Body LamiClub sa započítavajú so všetkých nákupov, pri ktorých sa kupujúci neomešká s úhradou.
 • O výmenu všetkých alebo časti bodov môže zákazník požiadať kedykoľvek v priebehu roka.
 • Výmena bodov za darčeky sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti, doručenej faxom, poštou, e-mailom na adrese lamitec@lamitec.sk alebo vyplnením formulára na tejto stránke.
 • Darčeky doručíme na požadované meno a adresu v lehote maximálne do 30 dní od dňa obdržania žiadosti.
 • Informácie o počte dosiahnutých bodov sa podávajú iba na základe požiadania zákazníka u obchodného zástupcu, alebo na e-mailovej adrese lamitec@lamitec.sk.
 • Darčekový program LamiClub neplatí pre zákazníkov s individuálne dohodnutými zľavami.
 • Nárok na výmenu bodov za darčeky vzniká až po uhradení všetkých splatných záväzkov voči spoločnosti Lamitec.
 • Spoločnosť Lamitec si vyhradzuje kedykoľvek zmeniť pravidlá či ukončiť darčekový program LamiClub, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zákazníkovi však zostáva právo na výmenu bodov zozbieraných do dňa zmeny pravidiel alebo ukončenia programu.
 • Účastníkom darčekového programu je vždy spoločnosť, ktorá nakupuje. Spoločnosť Lamitec predpokladá, že žiadateľ o výmenu bodov informoval vedenie spoločnosti a prijatie darčeka je v súlade s internými predpismi žiadajúcej spoločnosti.